Urząd Gminy Ostróda
Urząd Gminy Ostróda

Nagrody w Urzędzie Gminy Ostróda - 2021

Po raz pierwszy zapytałem Urząd Gminy Ostróda o wykaz nagrodzonych pracowników. Dotychczas pytałem jedynie o zbiorcze dane dotyczące nagród. Czas na zmianę. Przez ostatnie lata z Urzędem Miejskim w Ostródzie przerobiłem wszystkie możliwe scenariusze odwoławcze, począwszy od Samorządowego Kolegium Odwoławczego, poprzez Wojewódzki Sąd Administracyjny, na Naczelnym Sądzie Administracyjnym skończywszy. Bogatszy o doświadczenie nadrabiam zaległości.

Pytanie o nagrody w Urzędzie Gminy Ostróda wysłałem 20 stycznia 2022 roku. Inaczej niż w przypadku Urzędu Miejskiego w Ostródzie odpowiedź otrzymałem już po 13 dniach. W przypadku części pytań urząd podszedł do tematu zbiorczo, choć wnioskowałem o dane w podziale na poszczególne miesiące. Czekam zatem cierpliwie na uzupełnienie kilku informacji, które nie wpływają w żaden sposób na sumaryczne dane.
W Urzędzie Gminy Ostróda w 2021 roku wypłacono 79 pracownikom nagrody w wysokości 262 150,00 zł.
Zestawienie wydatków na nagrody w Urzędzie Gminy Ostróda (2012-2021).

Tabela 1 – Zestawienie kwot na nagrody w latach 2012-2021.
roksuma nagródzmiany %
2021 262 150,00 zł +68%
2020 155 700,00 -47%
2019 294 573,00 +1%
2018 291 950,00 +19%
2017 246 320,00 +48%
2016 166 350,00 +18%
2015 140 450,00 -11%
2014 157 650,00 -2%
2013 161 650,00 +6%
2012 152 160,00  

Zwiększono wydatki na nagrody o 68% rok do roku. Jest to największy procentowy wzrost od 2012 roku. Kwotowo najwięcej pieniędzy na nagrody przeznaczono w 2019 roku.

Uzasadnienia nagród dla pracowników.

Po raz pierwszy pytałem o uzasadnienia nagród w Urzędzie Gminy Ostróda. W 2021 roku podano dwa uzasadnienia:
• nagroda Wójta
• zwiększenie zadań

W regulaminie wynagradzania w Urzędu Gminy Ostróda znajduje się następujący zapis:
§ 8 Nagroda

3. Z funduszu nagród przyznawane są nagrody:

  1. za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
  2. za wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych
    obowiązków wynikających z umowy o pracę, za które pracownik nie otrzymuje dodatku
    specjalnego,
  3. Wójta, które są przyznawane pracownikom dwa razy do roku, w maju i grudniu.
    Poniżej pełne zestawienie zawierające udostępnioną listę pracowników Urzędu Gminy Ostróda i przyznanych nagród w 2021 roku.
Tabela 2 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (styczeń).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrodyUzasadnienie
Bałabon Maria Fn styczeń 3 000,00 zł nagroda Wójta
Tabela 3 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (maj).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrodyUzasadnienie
Bigaj Barbara Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Borowska Katarzyna RO maj 1 450,00 zł nagroda Wójta
Brzozowski Jan IRL maj 1 500,00 zł nagroda Wójta
Burcon Joanna OS maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Chocian Henryk GK maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Czarnowska Aleksandra Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Czarnowska Magdalena Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Czerkas Baeta SE maj 2 000,00 zł nagroda Wójta
Derbin Iwona SE maj 1 350,00 zł nagroda Wójta
Fafińska Łucja RGP maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Garbacz Piotr AW maj 300,00 zł nagroda Wójta
Grzelakowska Agata RGP maj 1 000,00 zł nagroda Wójta
Grzeluk Katarzyna OSO maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Horodyłowska Iwona OSO maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Hładyszewski Karol GK maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Jabłonka Artur INF maj 1 350,00 zł nagroda Wójta
Jakubowska Agnieszka BOR maj 1 350,00 zł nagroda Wójta
Jankiewicz Władysław GK maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Janowicz Aneta PKS maj 1 350,00 zł nagroda Wójta
Kamińska Magdalena GK maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Karłowicz Alicja Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Kastrau Grzegorz ZW maj 2 000,00 zł nagroda Wójta
Klimowski Kamil INF maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Kosecki Tomasz RGP maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Koziej Elżbiet OS maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Kozierska Marzenna RO maj 1 200,00 zł nagroda Wójta
Kulesza Elżbieta KAD maj 1 350,00 zł nagroda Wójta
Leszczyńska Małgorzta Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Lewalska Kamila RGP maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Lewartowski Artur RGP maj 1 500,00 zł nagroda Wójta
Lorenc Agnieszka Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Malańkowska Izabela OS maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Malinowska Ewa OS maj 1 500,00 zł nagroda Wójta
Małachowska Kamila POP maj 1 350,00 zł nagroda Wójta
Michalak Ewa CPU maj 100,00 zł nagroda Wójta
Milewska-Piotrowska Beata Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Muraszko Magdalena IRL maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Nasiadka Aleksandra Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Ołowska Teresa S maj 2 700,00 zł nagroda Wójta
Płecha Anna ZS maj 1 800,00 zł nagroda Wójta
Renans Beata OS maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Rećko Piotr IRL maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Ruczyński Krzysztof GK maj 1 500,00 zł nagroda Wójta
Rybarkiewicz Karolina RGP maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Sadowska Magdalena OSO maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Sadowski Adrian PKS maj 1 350,00 zł nagroda Wójta
Sitnik Bogdan GK maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Szczekało Agnieszka RGP maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Szewczyk Roman IRL maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Wajdyk Magdalena IRL maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Wawrowska Anna Fn maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Wydrzyński Marek IRL maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Zgrzebski Tadeusz IRL maj 1 250,00 zł nagroda Wójta
Tabela 4 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (październik).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrodyUzasadnienie
Czerkas Baeta SE październik 1 000,00 zł zwiększenie zadań
Małachowska Kamila POP październik 700,00 zł zwiększenie zadań
Muraszko Magdalena IRL październik 1 000,00 zł zwiększenie zadań
Płecha Anna ZS październik 2 800,00 zł zwiększenie zadań
Sadowska Magdalena OSO październik 1 000,00 zł zwiększenie zadań
Zgrzebski Tadeusz IRL październik 700,00 zł zwiększenie zadań
Tabela 5 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (listopad).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrodyUzasadnienie
Grzeluk Katarzyna OSO listopad 1 000,00 zł zwiększenie zadań
Jabłonka Artur INF listopad 1 000,00 zł zwiększenie zadań
Małachowska Kamila POP listopad 700,00 zł zwiększenie zadań
Płecha Anna ZS listopad 2 500,00 zł zwiększenie zadań
Tabela 6 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (grudzień).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrodyUzasadnienie
Bigaj Barbara Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Borowska Katarzyna RO grudzień 2 450,00 zł nagroda Wójta
Brzozowski Jan IRL grudzień 2 450,00 zł nagroda Wójta
Burcon Joanna OS grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Chendowska Małgorzta RGP grudzień 2 050,00 zł nagroda Wójta
Chocian Henryk GK grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Czarnowska Aleksandra Fn grudzień 1 000,00 zł nagroda Wójta
Czarnowska Magdalena Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Czerkas Baeta SE grudzień 2 900,00 zł nagroda Wójta
Derbin Iwona SE grudzień 2 350,00 zł nagroda Wójta
Fafińska Łucja RGP grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Garbacz Piotr AW grudzień 500,00 zł nagroda Wójta
Grzelakowska Agata RGP grudzień 2 000,00 zł nagroda Wójta
Grzeluk Katarzyna OSO grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Horodyłowska Iwona OSO grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Hładyszewski Karol GK grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Jabłonka Artur INF grudzień 2 350,00 zł nagroda Wójta
Jakubowska Agnieszka BOR grudzień 2 250,00 zł nagroda Wójta
Jankiewicz Władysław GK grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Janowicz Aneta PKS grudzień 2 350,00 zł nagroda Wójta
Kamińska Magdalena GK grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Karłowicz Alicja Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Kastrau Grzegorz ZW grudzień 2 900,00 zł nagroda Wójta
Klimowska Monika Fn grudzień 1 700,00 zł nagroda Wójta
Klimowski Kamil INF grudzień 2 050,00 zł nagroda Wójta
Kosecki Tomasz RGP grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Koziej Elżbiet OS grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Kozierska Marzenna RO grudzień 2 000,00 zł nagroda Wójta
Kulesza Elżbieta KAD grudzień 2 350,00 zł nagroda Wójta
Leszczyńska Małgorzta Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Lewartowski Artur RGP grudzień 2 450,00 zł nagroda Wójta
Lorenc Agnieszka Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Malańkowska Izabela OS grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Malinowska Ewa OS grudzień 2 450,00 zł nagroda Wójta
Małachowska Kamila POP grudzień 2 350,00 zł nagroda Wójta
Małachowska Kamila POP grudzień 700,00 zł zwiększenie zadań
Michalska Marta Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Milewska-Piotrowska Beata Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Muraszko Magdalena IRL grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Nasiadka Aleksandra Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Ołowska Teresa S grudzień 2 900,00 zł nagroda Wójta
Płecha Anna ZS grudzień 2 900,00 zł nagroda Wójta
Renans Beata OS grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Rećko Piotr IRL grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Ruczyński Krzysztof GK grudzień 2 450,00 zł nagroda Wójta
Rybarkiewicz Karolina RGP grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Sadowska Magdalena OSO grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Sadowski Adrian PKS grudzień 2 350,00 zł nagroda Wójta
Sitnik Bogdan GK grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Szczekało Agnieszka RGP grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Szewczyk Roman IRL grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Wajdyk Magdalena IRL grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Wawrowska Anna Fn grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Wydrzyński Marek IRL grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta
Zgrzebski Tadeusz IRL grudzień 2 150,00 zł nagroda Wójta

Komórki organizacyjne:
ZW - Zastępca Wójta
S - Skarbnik
ZS - Zastępca Skarbnika Gminy
SE - Sekretarz Gminy
Fn - Referat Finansowy
RGP - Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
IRL - Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
OSO - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
OS - Referat Oświaty
GK - Referat Gospodarki Komunalnej
KAD - Stanowisko do spraw kadr
INF - Informatyk
RO - Radca prawny
BOR - Samodzielne Stanowisko Biuro Obsługi Rady
CPU - Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PKS - Wieloosobowe Stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu
POP - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych pracowników zajmujących stanowiska pomocnicze i obsługi. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagrody w kwocie 58 650,00 zł.
Do urzędu trafiły już wnioski o udostępnienie informacji o nagrodach latach 2018-2020 roku.