XIII biegi uliczne

Foto: Dawid SzczygielskiXIII Biegi Uliczne im. Konstytucji 3-go Maja – Pl. 1000-lecia. Środa 2 maja 2007.mt_gallery:XIII biegi uliczne

Foto: Dawid Szczygielski, Jacek Piech