Wojska Napoleona w Ostródzie

Foto: Dawid SzczygielskiBiwak wojsk Napoleona – Zamek, 1 kwietnia 2006mt_gallery:Wojska Napoleona w Ostródzie

Foto: Dawid Szczygielski, Jacek Piech