Służymy mieszkańcom całego powiatu

- Polska w Unii, to przede wszystkim nowe standardy i inne spojrzenie na rzeczywistość - mówi Waldemar Graczyk, prezes stowarzyszenia Inicjatywa.- Polska w Unii, to przede wszystkim nowe standardy, inne spojrzenie na rzeczywistość i ciągła walka konkurencyjna. To także nowe możliwości - powiedział nam Waldemar Graczyk, prezes powstałego niedawno w Ostródzie stowarzyszenia Inicjatywa.
Pod koniec ubiegłego roku ukonstytuowało się w Ostródzie stowarzyszenie "Inicjatywa". Należą już do niego 24 osoby związane z działalnością gospodarczą, oświatową, lekarską.
- Misją stowarzyszenia jest praktyczna realizacja zasad pomocniczości i solidarności dla wspólnego dobra. Poprzez doradztwo i szkolenia będziemy wspierać zarówno osoby prywatne, jak i podmioty gospodarcze. Będziemy inicjować i propagować działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy. Własnym przykładem będziemy uczyć partnerskiej współpracy dla dobra naszej, lokalnej społeczności - powiedział Waldemar Graczyk, prezes stowarzyszenia, którego oświadczenie w całości zamieściliśmy w minionym tygodniu na stronie internetowej ostrodaonline.pl .
Inicjatywa za cel wytyczyła sobie wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej. Zdaniem jej członków, świetną okazją do przybliżenia problematyki integracji europejskiej było zorganizowane w czerwcu ub. roku "Dni Europy".
- Stowarzyszenie jest na etapie przygotowywania wniosku o pozyskanie funduszy, które pozwolą zorganizować imprezę promującą Unię Europejską i proces integracji - oświadczył nam w minionym tygodniu Waldemar Graczyk, prezes stowarzyszenia Inicjatywa.
Natomiast Wojciech Zalewski, jeden z członków zasiadających w zarządzie stowarzyszenia ujawnił nam, że Inicjatywa podjęła już działania w celu uruchomienia Powiatowej Informacji Turystycznej. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel powstanie jej jeszcze w tym roku.
- Głównym zadaniem informacji turystycznej będzie udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych regionu oraz kolportowanie bezpłatnych ulotek informacyjnych o szlakach turystycznych. Prowadzona byłaby baza danych o ofertach noclegowych w hotelach, pensjonatach oraz gospodarstwach agroturystycznych - powiedział nam Wojciech Zalewski.
Inicjatywa chce, aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie punktu informacyjnego była w stałym kontakcie z właścicielami bazy noclegowej. Posiadałaby aktualne informacje na temat wolnych pokoi.
Członkostwo w zarządzie Inicjatywy przyznano także Ryszardowi Sajkowskiemu. Jest on odpowiedzialny za poznawanie, szerzenie i propagowanie historii naszego powiatu.
- Istnieje potrzeba rozpoczęcia prac zmierzających do wydania obszernej publikacji, w której wielostronnie i wyczerpująco zostanie przedstawiona historia regionu ostródzkiego. Główną przeszkodą w zrealizowaniu tego celu jest brak szczegółowych opracowań, które powinny stanowić podstawę przyszłej monografii - powiedział nam Ryszard Sajkowski.
Już niebawem Inicjatywa zamierza wystąpić do Zarządu Miasta Ostródy i Zarządu Województwa o doprowadzenie do rozpoczęcia prac nad wydaniem publikacji poświęconej "Historii Ostródy".
W zarządzie Inicjatywy m.in. zasiadają Waldemar Graczyk, Wojciech Zalewski, Julian Pawłowski, Sergiusz Sikorski i Ryszard Sajkowski.
Jeszcze w tym tygodniu poinformowano nas, że Inicjatywa jest na etapie przygotowywania ankiet, które miałyby wykazać, jaki jest zasób wiedzy mieszkańców naszego powiatu na temat Unii Europejskiej.