Nowy program nauczania

Burmistrz Ostródy Jan Wasilewski spotkał się w piątek, 23 lutego, z Uwe Mayerem, przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Republiki Niemiec. Uwe Mayer koordynuje w Polsce proces zatrudniania niemieckich nauczycieli języka.
Wysyłanie niemieckich germanistów do Polski finansowane jest przez rząd Republiki Niemiec w ramach polsko-niemieckiego porozumienia oświatowego. Obecnie w Polsce pracuje ponad dwudziestu nauczycieli zza Odry. W Ostródzkim Gimnazjum Nr 2 niemieckiego uczy Walter Vonk.
Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim omawiana była możliwość wdrożenia w przyszłym roku nowego programu nauczania języka niemieckiego, począwszy od szkół podstawowych, poprzez gimnazja a na szkołach średnich skończywszy. Planuje się wprowadzenie w szkołach podstawowych 4-6 godzin języka niemieckiego tygodniowo, w gimnazjach i szkołach średnich 5-6 godzin. Absolwenci szkół średnich, którzy na maturze zdawać będą egzamin z języka niemieckiego otrzymają dyplom, upoważniający automatycznie do podjęcia studiów uniwersyteckich w Republice Niemiec. Posiadacze dyplomów będą również uprzywilejowani przy poszukiwaniu zatrudnienia w ramach realizacji zadań UE.