fbpx

Wybory do Rady Osiedla Drwęckiego

Informuje się mieszkańców Osiedla Drwęckiego, obejmującego ulice: Kwiatową, Malinową, Łąkową, Generała Zajączka, Partyzantów, Szosę Elbląską, Cichą, Graniczną, Lipową, Zamkniętą, Przygraniczną, Usługową, Krzywą, Różaną, Miłą, Prostą, Zakole, Zieloną, Jasną, Parkową, Dębową, Brzozową, Klonową, Wierzbową, Grabową, Świerkową, Olchową, Celestyna Mrongowiusza, Aleję Lipową, 3-go Maja, Turystyczną, Konstytucji, Łucji Anatolak, że w dniu 7 października 2008r. o godz. 17.00 w Centrum Młodzieżowym przy Kościele św. Jana Bosko przy ul. Parkowej 30 w Ostródzie odbędą się wybory do RADY OSIEDLA DRWĘCKIEGO.
Kandydatów na członków rady osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym. Kandydatury może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy.
W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości.

Dokumenty powiązane:

Statutu jednostki pomocniczej – Osiedle Drwęckie

Uchwała Nr XXVIII/171/2008 w sprawie: nadania statutu jednostki pomocniczej pod nazwą – Osiedle Drwęckie.

Postanowienie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Ostródzie o zarządzeniu wyborów do Rady Osiedla Drwęckiego.

Zarządzenie Nr 279/2008 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia Wyborów do Rady Osiedla Drwęckiego.

Uchwała Nr XXVIII/170/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/95 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej -rady Osiedla Drwęckiego.


Na podstawie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostródy
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19