Strażnicy uzupełniają policję

W ubiegły piątek w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się walne zebranie komendantów Straży Miejskiej województwa warmińsko-mazurskiego. Jednym z tematów spotkania była likwidacja Straż Miejskich w poszczególnych samorządach na terenie kraju.
Podczas piątkowego zebrania, komendanci straż miejskich dyskutowali o likwidacji przez samorządy Straży Miejskich. Samorządy podejmują takie działania, ponieważ ich zdaniem, nie ma pieniędzy na utrzymanie straży. Tymczasem w Ostródzie, zdaniem Jana Wasilewskiego, burmistrza Ostródy, straż miejska jest bardzo potrzebna i likwidowana na pewno nie będzie.
- Ostródzka Straż Miejska jest doskonałym uzupełnieniem policji. Ostródzcy funkcjonariusze są odbierani przez mieszkańców pozytywnie - mówił w swoim przemówieniu burmistrz Wasilewski. - W Ostródzie skuteczność funkcjonariuszy miejskich jest porównywalna z działalnością policji.
Zdaniem Andrzeja Matyji, komendanta olsztyńskiej straży miejskiej, tam, gdzie samorząd myśli poważnie o utrzymaniu porządku w mieście, nikt straży miejskiej nie zlikwiduje. -Chcemy rozpocząć działania antynarkotykowe - mówi Matyja. -W ten sposób chcemy zaistnieć, być bardziej zauważani.
- Na jednej z sesji jeden czy dwóch radnych stwierdziło, że straż miejska jest w Ostródzie niepotrzebna. Ja jestem innego zdania. Twierdzę, że w Ostródzie funkcjonariusze miejscy są bardzo potrzebni - stwierdził burmistrz.