Zmiany w "Sokole"

W dniu 24-02-2001 w Klubie Sportowym "Sokół" przy ulicy Słowackiego 40 odbyło się Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie członków klubu.
Podczas zebrania wybrano nowe władze klubu. Zmiany nastąpiły w składzie zarządu i komisji rewizyjnej. Oto ich nowe składy:
Zarząd
1. Paweł Jankowski- prezes
2. Andrzej Kozicz- v-c prezes ds. sportowych
3. Zbigniew Tomczyk- v-c prezes ds. organizacyjno- finansowych
4. Dariusz Lipowski- skarbnik
5. Lubomir Szwarc- sekretarz
6. Julian Pawłowski- członek
7. Janusz Markowicz- członek
Komisja rewizyjna
1. Sławomir Siniakiewicz- przewodniczący
2. Ryszard Iwaniec- z-ca przewodniczącego
3. Jarosław Libera- sekretarz
4. Anna Wajzer- członek