Tworzą fundusz poręczeń

Wstępnie swój akces w tworzeniu fundacji wyraziły wszystkie samorządy powiatu ostródzkiego, lecz ostateczna decyzja należy do radnych.W poniedziałek w starostwie spotkali się przedstawiciele miejskich i gminnych samorządów powiatu ostródzkiego. Dyskutowano nad powołaniem w powiecie fundacji zajmującej się poręczeniami kredytowymi.
Fundacja założona przez gminy miałaby, oprócz poręczania kredytów, prowadzić doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw.
- Gdy zostanie utworzona fundacja, podpisze ona umowę z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa - mówiła podczas spotkania Grażyna Ciuryło, sekretarz starostwa powiatowego.- Agencja przeznaczać będzie dla fundacji środki w związku z bezrobociem powstałym m.in. w wyniku upadku PGR-ów.
W pierwszym roku działalności fundacji, samorządy przeznaczą na jej działalność 183 tys. zł. W kolejnym, wkład samorządów będzie wynosił 150 tys. zł.
Przedstawiony na poniedziałkowym spotkaniu projekt zakłada, że w fundacji będzie obradowała rada składająca się z 15 radnych. W projekcie fundacji ujęto jednak zapis, że w radzie niekoniecznie będą mieli zasiadać radni z poszczególnych samorządów.
- Chcielibyśmy, aby fundacja była partnerem swojej działalności z bankami naszego powiatu- mówił na spotkaniu Jan Antochowski, starosta ostródzki.- Dlatego też, jeszcze w czwartek będę spotykał się z dyrektorami tych podmiotów w celu podjęcia takiej współpracy.
W poniedziałek, przedstawiciele samorządów powiatu ostródzkiego ustalili, że projekt utworzenia fundacji zostanie podjęty przez rady samorządów do 15 maja br.
Działalność statutowa fundacji pozwala jej także na zaciągnięcie kredytu w wysokości kwoty funduszu założycielskiego, czyli 183 tys. zł. Miałaby ona rozpocząć działalność pod koniec tego roku.