Twój dzielnicowy obok Ciebie...

Od drugiego lipca w Ostródzie czynne są trzy punkty przyjęć interesantów, obsługiwane przez dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Ideą utworzenia punktów przyjęć jest stworzenie społeczeństwu poszczególnych osiedli możliwości ciągłego kontaktu ze swoim dzielnicowym.
W dotychczasowej praktyce dzielnicowy pojawiał się na osiedlu wyłącznie w celu załatwienia określonej sprawy, często nie mając czasu ani możliwości na nawiązanie bliższego kontaktu z mieszkańcami, bywał nieuchwytny. W jednym z numerów Głosu Ostródy porównano dzielnicowych do Yeti, dlatego, że każdy o nich słyszał, ale nikt nie widział...
Nowa inicjatywa ma na celu przede wszystkim obalenie tego stereotypu, wyjście naprzeciw potrzebom społeczeństwa, a przez obecność dzielnicowego w jego rewirze zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli naszego powiatu i miasta.
Praca punktu przyjęć polegać będzie na systematycznej obecności dzielnicowego w określonym miejscu i czasie - najczęściej w godzinach popołudniowych, tak, aby każdy mieszkaniec danego rewiru mógł udać się do swego dzielnicowego z problemem, mając pewność, że go tam zastanie i że zostanie właściwie obsłużony.
Poszczególne punkty umiejscowiono tak, aby mieszkańcy różnych rejonów miasta, szczególnie tych najbardziej oddalonych od siedziby Komendy Powiatowej, nie musieli tracić czasu na pokonanie całego miasta aby spotkać się ze swym dzielnicowym. Ponadto lokalizacja punktów ma zapewnić swobodę kontaktu, a w sytuacjach niezbędnych także poczucie bezpieczeństwa i intymności.
Idea utworzenia punktów przyjęć nie miałaby szans na powodzenie i na pewno zostałaby wyłącznie w sferze marzeń i planów, gdyby nie aktywna pomoc oraz zrozumienie ze strony władz powiatu i miasta oraz osób zarządzających obiektami, w których je zlokalizowano. Jest to efekt wspólnej troski władz powiatu, miasta i Policji w interesie społeczności lokalnych.
Kolejnym etapem realizacji programu jest zorganizowanie punktów na terenie całego powiatu. Już dziś wyznaczone są miejscowości oraz uzgodniono lokalizacje na terenie poszczególnych gmin, docelowo każdy dzielnicowy będzie obsługiwał dwa punkty przyjęć interesantów.
Uaktywnienie punktów przyjęć na terenie gmin powiatu będzie następowało sukcesywnie w miarę możliwości do końca lipca br., po zakończeniu prac organizacyjnych.
Lokalizacja uruchomionych punktów przyjęć interesantów na terenie Ostródy:
1 Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" przy ul. Jagiełły - czwartki w godz. 16:00 - 20:00
2 Osiedle Drwęckie - budynek na terenie byłego PGR w Wałdowie - środy w godz. 15:00 - 18:00
3 Osiedle Plebiscytowe - budynek Szkoły Podstawowej nr 5 - wtorki w godz. 15:00 - 18:00
Rozważana jest organizacja punktu w rejonie ul. Jaracza - Oś. Młodych.
Planowane są punkty przyjęć na terenie następujących miejscowości: Stare Jabłonki, Samborowo, Szyldak, Pietrzwałd, Liwa, Liksajny, Gietrzwałd, Samin, Marwałd, Gardyny, Dylewo, Mielno, Żabi Róg, Królewo, Szymonowo, Wielki Dwór.
W całym powiecie jest 38 dzielnicowych, w Ostródzie 14.
2 lipca placówki zwiedzał burmistrz miasta Ostródy Jan Wasilewski, komendant Policji, zastępca komendanta i zaproszeni dziennikarze.