Oświadczenie NEO KOMPUTER oraz YOONA CReATIVE GROUP

Na prośbę ostródzkich przedsiębiorców publikujemy oświadczenie dotyczące złożenia w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.


Szanowni Państwo

Jako właściciele firm NEO KOMPUTER oraz YOONA CReATIVE GROUP oświadczamy, że dnia 2014-11-07 złożyliśmy w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Burmistrza Miasta Ostródy Czesława Najmowicza w związku ze sprzedażą, bez przetargu, działki 163/40 leżącej przy skrzyżowaniu ul. Czarnieckiego i Jagiełły, na której znajduje się Telebim będący naszą własnością.
Działamy w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który uznał sprzedaż w/w działki za niezgodną z prawem i uchylił zarządzenia nr 664/2014 wydane przez Burmistrza Miasta Ostródy.
Wydając decyzję o sprzedaży w/w działki bez przetargu, Burmistrz Ostródy naraził budżet miasta na straty, a nasze firmy pozbawił możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tym miejscu.
Pragniemy wyraźnie podkreślić, iż działamy tylko i wyłącznie we własnym imieniu i interesie. Jako mieszkańcy Ostródy i przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem, nie możemy pozwolić, aby Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, który rzekomo kieruje się uczciwością i odpowiedzialnością, działał niezgodnie z przepisami prawa oraz utrudniał prowadzenie działalności gospodarczej.

Z poważaniem,

Arkadiusz Wróbel
Cezariusz Zalewski
Tomasz Polito