Konsultacje (nie)społeczne

Konsultacje (nie)społeczne.We wtorek 5 lipca w budynku dworca odbyły się konsultacje, które w nazwie miały "społeczne". Była to naszym zdaniem nieuprawniona nazwa. Po raz kolejny sprawy dotyczące społeczeństwa miały być konsultowane w gronie osób, które można policzyć na palcach dłoni. Informacja znowu pojawiła się zaledwie na stronie internetowej www.ostroda2012.pl, jako płatna reklama w gazecie i w postaci kartek wywieszonych na wybranych budynkach. Nie było natomiast informacji o konsultacjach w BIP w zakładce "Konsultacje Społeczne" a osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami w Urzędzie Miejskim też nie wysłała prośby o dystrybucję takiej informacji.

Burmistrz Ostródy zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Słowackiego (przy Klubie Sportowym „SOKÓŁ”). Konsultacje odbędą się 5 lipca (wtorek) o godz. 1700 w budynku dworca. Konsultacje prowadzone są w ramach projektu pn. "Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie" - takiej treści komunikat był widoczny na stronie internetowej miasta. Niestety to jedyna informacja. Nikt zatem nie mógł przed spotkaniem dowiedzieć się o szczegółach, nie mógł zobaczyć planu. Na stronie internetowej miasta nie ma też informacji, gdzie można składać uwagi i w jakiej formie. Rafał Włodarski z Urzędu Miejskiego na spotkaniu, po kilku krytycznych uwagach przyznał, że popełniano błąd. Zobowiązał się jednak, że zostanie on naprawiony i w najbliższych dnia wszelkie materiały wraz z formularzem do składnia uwag zostaną udostępnione na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezentowany plan zmian na terenie Klubu Sokół.Pokrótce propozycja dotyczy rewitalizacji tzw. "terenu zdegradowanego", tj. Ulicy Słowackiego. Urząd zamierza wystąpić o środki zewnętrzne (planowane dofinansowanie na poziomie 85%)  na rewitalizację obszaru znajdującego się  na terenie Klubu Sportowym "SOKÓŁ". Rewitalizacja wiązać się będzie ze zmianą jego dotychczasowego charakteru. Rafał Włodarski poinformował, że jeszcze w tym roku ma zostać wykonane wyburzenie domków letniskowych znajdujących się terenie klubu. Realizacja wstępnie została określona na lato 2017 roku. Wstępna koncepcja do konsultacji zakłada utworzenie na tym terenie mini biblioteki plenerowej i ustawienia wokół niej ławek i leżaków, aby czytanie było przyjemniejsze. Ma powstać nowe miejsce na grill i na ognisko. Planowanie jest utworzenie łąki kwiatowej w miejscu nieużytkowanego schronu oraz boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci. Dodatkowo planuje się utworzenie nowych miejsc parkingowych (10 miejsc) i wewnętrzną ścieżkę rowerową. Ma też powstać nowy pomost.

Te propozycje nie do końca przypadły do gustu obecnym na spotkaniu osobom. Padło wiele krytycznych uwag ale i propozycji zmian tego planu. Jak zapewniał Rafał Włodarski będą one analizowane. Padło też zastrzeżenie dotyczące zasadności budowy nowego pomostu, zbyt małej liczby planowanych miejsc parkingowych, braku podłączenie planowanej ścieżki rowerowej do istniejącej w tamtym miejscu ścieżki (biegnącej wokół jeziora). Z niezrozumiałych przyczyn planuje się całkowite wyeliminowanie dostępu do znajdującego się na terenie klubu schronu. Jego odrestaurowanie i oddanie do użytku może być przecież dodatkowym atutem tego miejsca i atrakcją. Padły zarzuty o niewykorzystywanie istniejącej już infrastruktury, w tym wieży, z której rozpościera się piękny widok na jezioro.
Z naszej strony najwięcej zastrzeżeń budzi jednak pomysł dużej wycinki drzew znajdujących się na tym terenie. Udaliśmy się po spotkaniu na teren klubu Sokół i ku naszemu zaskoczeniu kilkadziesiąt dorodnych, pięknych drzew zostało oznakowanych, zapewne w celu wycinki. Byłaby to niepowetowana strata, która odbiłaby się niekorzystne na atrakcyjności tego terenu w kontekście jego funkcji rekreacyjnej. Poza tym zastanawiający jest fakt oznakowania drzew zanim w ogóle wystąpiono o środki na realizacje tego projektu. Nie ma w tej chwili żadnej pewności, czy zostanie on zrealizowany.
Zasadniczym pytaniem, na które niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi podczas spotkania jest cel tego projektu. Czy jest nim wystąpienie o zewnętrzne pieniądze i projekt dla samego projektu? Czy może jest to rzeczywista chęć przekazanie zrewitalizowanego terenu w takiej formie, jakiej chcą mieszkańcy, a nie urzędnicy? Może ten projekt ma wyłącznie na celu wydanie publicznych pieniędzy na uatrakcyjnienie terenu dla przyszłych mieszkańców budowanych w pobliżu bloków?

Czekamy a publikację szczegółowych informacji. Do tematu wrócimy.

Aktualizacja 2016-07-06: Urząd Miejski w Ostródzie udostępnił materiały dotyczące opisanego projekt. Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z materiałami i zgłaszania własnych uwag i propozycji.

Materiały do konsultacji

 

Aktualny stan Klubu Sportowego "SOKÓŁ". Dziesiątki drzew zostało już oznaczonych do wycinki.
mt_gallery: Aktualny stan Klubu Sportowego SOKÓŁ. Dziesiątki drzew zostało już oznaczonych do wycinki.