Czekają nas zmiany rozkładów i biletów.

autobusPodczas dzisiejszego spotkania Rady Osiedla Drwęckiego usłyszeliśmy o propozycji nowych rozkładów jazdy i nowych biletach. Sprawę przedstawił Kierownik Komunikacji Miejskiej Jarosław Barczuk.

Organizatorem transportu jest samorząd miejski, operatorem jest Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie. Zgodnie z podpisaną umową rocznie operator na terenie miasta może przejechać 400 000 km - wyjaśnił Jarosław Barczuk.

W związku z propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców Osiedla Drwęckiego i przekazanymi przez Radę Osiedla Drwęckiego operator przygotował propozycję zmian w rozkładzie dla linii 6 i 9. Jak się dowiedzieliśmy zwiększyłyby one w skali roku trasę o około 12 tys. km. Urząd Miejski w Ostródzie na obecną chwilę nie podjął żadnej decyzji o zwiększeniu limitu kilometrów. Niestety biorąc pod uwagę konieczne tymczasowe zmiany w czasie i trasach autobusów w związku z budową wiaduktu, biorąc też pod uwagę limit wynikający z umowy z samorządem, nie będzie możliwe na tym etapie wdrożenie wszystkich zgłoszonych propozycji. Nie mniej jednak pewnie zmiany zostały dokonane.

Żegluga przygotowuje się do wprowadzenia większej zmiany w kursowaniu autobusów. Jednym z proponowanych docelowych rozwiązań jest przeniesienie pętli z ulicy Słowackiego na nową pętlę przy dworcu PKP (ul. 11 listopada). Ma to ułatwić przesiadanie się między poszczególnymi trasami.

Kolejną zmianą, jaką zapowiada Żegluga jest zmiana typu biletów. Dotychczasowy bilet jednorazowy ma być zmieniony na bilet czasowy. Na terenie miasta ma to być bilet 45 minutowy, poza miastem 60 minutowy. Ceny mają wyglądać odpowiednio 2,40zł (obecnie 2,30zł) i 4zł (obecnie 3,40zł).

Bilet miesięczny na terenie miasta również ma być zmieniony. Zmieni się nie tylko cena z 75zł na 69zł. Nowy bilet miesięczny umożliwi poruszanie się dowolnym autobusem na terenie miasta. Nie będzie już tras. Nie usłyszeliśmy nić na temat biletu miesięcznego poza terenem miejskim.

Niestety planowana na 26 lutego 2018 roku zmiana rozkładów i wprowadzenie nowych biletów najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Burmistrz zapowiedział dziś, że najbliższa sesja odbędzie się dopiero 20 marca 2018 roku.