ilustracja do materiału

Ruszają remontu dróg w Ostródzie

Z początkiem czerwca br. na terenie Ostródy rozpoczną się prace budowlane związane z budową rond - na przecięciu ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej oraz na przecięciu ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej, Kopernika i I Dywizji. Prowadzone prace będą wiązały się ze sporymi utrudnieniami w ruchu.

Kierowcy szczególnie w porannych i popołudniowych godzinach szczytu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo będą tworzyły się jeszcze większe korki. Utrudnienia na jakie napotkają posiadacze czterech kółek zaowocują jednak zwiększeniem bezpieczeństwa na tych skrzyżowaniach i upłynnią ruch.

Większych utrudnień w ruchu można spodziewać się do końca tego roku.

Projekt inwestycji zakłada budowę trzech rond.

  1. na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej Kopernika i I Dywizji,
  2. na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej,
  3. na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej, Drwęckiej i Niepodległości. Zadanie zostanie wykonane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” a jego realizacja planowana jest na rok 2024.

W ramach budowy rond planowane jest wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budowę/przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych , wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji nowoprojektowanych rond z istniejącym uzbrojeniem terenu. Za prace budowlane odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo „ZIEJA”

Planowana do wprowadzenia tymczasowa organizacja ruchu będzie zakładała wykonywanie prac budowlanych etapami:

Na czas przebudowy ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej nie będzie obowiązywać ruch okrężny. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada podział prac na dwa etapy. W I etapie prac ulica Mickiewicza na odcinku od strony Urzędu Miasta do terenu objętego inwestycją będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Ruch pojazdów odbywać się będzie w obydwu kierunkach ulicą Mickiewicza i ulicą Olsztyńską. W związku z tym przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane na ulicy Mickiewicza (przy Zamku i Poczcie) zostaną tymczasowo wyłączone z użytkowania. W tym celu zostaną wyznaczone dwa tymczasowe przystanki w ciągu ulicy Św. Dominika Savio. Dla ruchu pieszych zostanie zamknięty chodnik na odcinku od skrzyżowania z ulicą prowadzącą do Urzędu Skarbowego do końca zakresu robót. W tym celu piesi skierowani zostaną na najbliższe przejście dla pieszych.

Etap Il robót przewiduje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W dalszym ciągu ulica Mickiewicza na odcinku od strony Urzędu Miasta do terenu objętego inwestycją będzie całkowicie wyłączona z ruchu.

W przypadku budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej, Kopernika i I Dywizji w pierwszym etapie zostanie zamknięta część skrzyżowania obejmująca wloty z ulicy Drwęckiej, Grunwaldzkiej i Kopernika, a ruch pojazdów odbywał się będzie w dwóch kierunkach ulicą Drwęcką (wjazd od strony wiaduktu) i ulicą Grunwaldzką (wjazd od ulicy Jagiełły). Dla zamkniętych odcinków zostaną wyznaczone objazdy. W kolejnych etapach robót , wokół inwestycji zostaną wprowadzone miejscowe zwężenia jezdni wymagające wprowadzenia ruchu okrężnego jednokierunkowego lub ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną.

Starosta mając na uwadze wszystkie utrudnienia prosi użytkowników naszych ulic o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Materiał Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.