ilustracja, foto: UM Ostróda

Ostródzkie Smoki Biznesu 2023

Po raz pierwszy Ostródzkie Smoki Biznesu 2023 pojawiały się w przestrzeni medialnej w 2023 roku. Konkurs ogłoszony przez urząd miejski miał w założeniu promować lokalny biznes. Coś jednak z tą promocją nie wyszło, gdyż materiały pokonkursowe pojawiły się niemal wyłącznie w ograniczonej liczbie, wyłącznie w mediach społecznościowych.

W 2023 roku wysłałem kilka zapytań dotyczących konkursu Ostródzkie Smoki Biznesu 2023. Najdłużej czekałam na uzasadnienie przyznania nagrody specjalnej.
Gala Ostródzkie Smoki Biznesu 2023 odbyła się 6 maja 2023 roku. Ze względu na formułę właściwszym jest nazywanie tego wydarzenia plebiscytem.
Partner gali Hotel Radisson Blue nieodpłatnie udostępnił miejsce do organizacji gali oraz zapewnił wyżywienie dla uczestników. Gmina miejska ani żadna z jednostek podległych nie ponosiły kosztów wynajęcia sali i organizacji gali.

Urząd przesłał następujące odpowiedzi:

  • Dokładna liczba oddanych głosów: - 1827
  • Liczba podmiotów zgłoszonych do konkursu przez mieszkańców: - 299
  • Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych laureatów i wyróżnionych: Złożone formularze podlegały weryfikacji formalnej. 216 kart zostało uznanych za nieważne (przede wszystkim z powodu złożenia przez osobę niespełniającą zapisów S 4 ust. 1 Regulaminu Konkursu). Nie liczono głosów oddanych na formularzach uznanych za nieważne.
  • Koszty związane z przeprowadzeniem konkursu wyniosły: 3.115,90 zł
  • Na galę zaproszono 104 osoby wraz z osobami towarzyszącymi (łącznie 208 osób).
  • Koszty związane z organizacją gali wyniosą: 16.858,38 zł

Część faktur otrzymałem w pierwszej odpowiedzi, pozostałe wydatki znalazłem w Biuletynie Informacji Publicznej. Co ciekawe kwota podana przez urząd jest niższa niż ta wynikająca z faktur i wydatków umieszczonych w rejestrze. Przy okazji nie znalazłem też jednego z wydatków wskazanych na fakturze na liście zamówień publicznych w BIP. To kolejny przykład, że ten rejestr nie jest prowadzony rzetelnie i należy przyjąć, że nie znajdują się w nim wszystkie wydatki.

Tabela 1 – Faktury udostępnione przez urząd
podmiotkwota (brutto)przedmiot zamówienia
Pixeldance Łukasz Kalinowski 4305,00 realizacja filmów na galę
Yoona Creative Group 241,08 druk zaproszeń (100 szt.)
GJG Group 5020,00 statuetki z tabliczką (53 szt.)
Centrum Kultury 3500,00 koncert Orkiestry Miejskiej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elżbieta Jurewicz 311,40 Zestawy upominkowe (6szt.)
Yoona Creative Group 1463,70 Ścianka tekstylna 245x228cm
Yoona Creative Group 479,70 roll-up 120x200 cm
Yoona Creative Group 307,50 certyfikaty (50 szt.)
Tabela 2 – Wydatki wskazane w rejestrze zamówień
podmiotkwota (brutto)przedmiot zamówienia
Yoona Creative Group 160,29 Wieszanie plakatów na słupach -Ostródzkie Smoki Biznesu i Jarmark Wielkanocny
Marzena Matuszka FotoMedia MM 1000,00 Usługa udostępniania informacji na temat wydarzenia Ostródzkie Smoki Biznesu
Dj Ucho Dariusz Ślęzak 1230,00 Prowadzenie Gali Smoków Biznesu

 Poniżej zamieszczam listę nagrodzonych wraz z liczbą oddanych głosów.

W trakcie gali Burmistrz Zbigniew Michalak poznał nagrodę specjalną. Poprosiłem o uzasadnienie przyznania tej nagrody. Poniżej tresć odpowiedzi.

Pierwsza odpowiedź dotycząca nagrody specjalnej.

Ze względu na brak odpowiedzi na pytanie, czy Burmistrz Zbigniew Michalak przyznając nagrodę miał wiedzę, że nagrodzona osoba otrzymała ośmioletni zakaz prowadzenie działalności gospodarczej (postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy z 25 października 2018 r. ,uprawomocnienie orzeczenia 2019-05-16), zwróciłem się o uzupełnienie odpowiedzi. Po kilkunastu dniach otrzymałem kolejną odpowiedź.

Druga odpowiedź dotycząca nagrody specjalnej.

Skąd pomysł na nagrodę specjalną za działalność realizowaną ponad dekadę temu? Tego nie dowiedziałem się z przesłanej odpowiedzi.
Wszystkie wymienione inwestycje zostały zrealizowane jako działalność komercyjna, nie dobroczynna, a amfiteatr został wybudowany za publiczne pieniądze. W tym kontekście bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego działający na naszym rynku inny przedsiębiorca, który może się pochwalić nie mniejszą liczbą wybudowanych budynków mieszkalnych, nagrody specjalnej za wiele inwestycji infrastrukturalnych w Ostródzie nie otrzymał?