ilustracja, plansza, sesja rady miejskiej
Featured

3 Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie - 2024-05-23

3 Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie - 2024-05-23

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ostródzie
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Osób z Niepełnosprawnościami Rady Miejskiej w Ostródzie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela miasta Ostróda do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024.
11. Wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Zielony Cypel w Ostródzie.
12. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej.