foto: Beniamin Krawczyk
foto: Beniamin Krawczyk
Featured

Ostródzka reprezentacja w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Trzech przedstawicieli ostródzkiej młodzieży zostało powołanych do pełnienia funkcji radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jakub Giżyński, Wiktor Roman Faltynowski oraz Beniamin Krawczyk 10 czerwca 2024 roku złożyli ślubowanie podczas uroczystej sesji Młodzieżowego Sejmiku.
Jakub Giżyński - przewodniczący SU Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie,
Wiktor Roman Faltynowski - Fundacja Świat na Tak,
Beniamin Krawczyk - przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego został powołany w grudniu 2021 roku dla wspierania regionalnej wspólnoty samorządowej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży. Prezentując w swych działaniach wizję, potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia mieszkańców województwa Młodzieżowy Sejmik pełni rolę łącznika z władzami i ich instytucjami przy realizacji wspólnych celów na rzecz rozwoju regionu.

foto: MRM Ostróda

foto: MRM Ostróda