ilustracja, plakat
Featured

Zbiórka zużytych opon samochodowych

Urząd Miejski w Ostródzie, KOMA Usługi Komunalne oraz Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego “Czyste Środowisko” organizują BEZPŁATNĄ zbiórkę zużytych opon samochodowych do 3,5 t.

Miejsce zbiórki:
ul. Grunwaldzka 49
parking Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej

12 lipca 2024 r. (piątek), w godz. 8:00-13:00

Warunki odbioru weryfikowane na miejscu:

  • Złożona deklaracja w Związku Gmin “Czyste Środowisko” o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • Niezaleganie z opłatami za wywóz śmieci;
  • Maksymalnie 8 sztuk opon na jedną deklarację w ciągu roku;
  • Oświadczenie o złożonej deklaracji i niezaleganiu z opłatami (do pobrania w Urzędzie Miejskim w Ostródzie lub na miejscu w dniu zbiórki).

Więcej informacji: 570 580 087