fbpx

WYBORY' 2001

Odtąd na łamach tygodnika będą się pojawiać informacje o przygotowaniach ugrupowań politycznych z terenu miasta i powiatu do nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu RP w obrębie okręgu wyborczego nr 34. Dziś prezentujemy przygotowania SLD oraz Platformy Obywatelskiej.
Jan Nosewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Ostródzie: "Została podpisana umowa koalicyjna między Sojuszem Lewicy Demokratycznej a Unią Pracy. Oprócz tego zostało zawarte porozumienie z Krajową Partią Emerytów i Rencistów, Partią Ludowo-Demokratyczną kierowaną przez Romana Jagielińskiego oraz ze Stronnictwem Demokratycznym. Organizacją wspierającą SLD jest OPZZ. Działacze związkowi również znajdą się na listach wyborczych SLD-UP.
Jeżeli chodzi o powiat ostródzki, został powołany Powiatowy Sztab Wyborczy. Szefem Sztabu jest Jerzy Garbacz, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Powiatowej SLD. Został również powołany Sztab Miejski, którego szefem został Jan Nosewicz.
Kampania wyborcza oficjalnie rozpoczęła się 7 lipca w Warszawie, gdzie odbyło się spotkanie w hali Torwaru. Spotkanie to było poświęcone wypromowaniu hasła wyborczego i przedstawieniu liderów list wyborczych z poszczególnych okręgów w kraju. Szefem Sztabu wyborczego w kraju jest Leszek Miller, jego zastępcą jest szef Unii Pracy Wincenty Pol.
We wtorek, 10 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Sztabu Wyborczego, gdzie zostały nakreślone kierunki działania SLD w kampanii wyborczej. Uroczyste rozpoczęcie kampanii wyborczej w okręgu elbląskim, w którym znajduje się obwód ostródzki, odbyło się 16 lipca w elbląskim amfiteatrze. Wystąpili zaproszeni kandydaci na posłów z tego okręgu, a całość spotkania uświetniły zespoły artystyczne.
Hasłem SLD w tej kampanii jest: "Przywróćmy normalność, wybierzmy przyszłość".
Lista kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 34: otwiera ją poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski, następnie w kolejności znajdują się: Jerzy Miler, przedstawiciel Unii Pracy, posłanka Danuta Ciborowska, Andrzej Umiński, Ryszard Monkiewicz, Jan Antochowski, Starosta Ostródzki, Andrzej Kempiński oraz Katarzyna Kwaśnik-Sykała, przedstawicielka powiatu ostródzkiego. Jest ona mieszkanką Morąga, radną Rady Miejsko-Gminnej w Morągu. Lista została zatwierdzona przez Radę Krajową SLD".
Włodzimierz Brodiuk, radny Rady Miejskiej w Ostródzie, członek Ruchu Obywatelskiego pod nazwą Platforma Obywatelska, którego zręby powstały w Ostródzie w styczniu br. Jak powiedział: "Zebrała się grupa inicjatorów, która dziś w powiecie ostródzkim skupia bardzo dużo ludzi popierających Platformę Obywatelską". Do prawyborów Włodzimierz Brodiuk był szefem sztabu Stanisława Gorczycy. Prawybory ustawiły tego kandydata na pierwszym miejscu listy wyborczej okręgu nr 34, jak również pozostałych kandydatów. Natomiast wynik Ostródy w prawyborach Platformy Obywatelskiej okazał się szóstym w skali całego kraju. Spowodowało to wybór Włodzimierza Brodiuka na szefa sztabu wyborczego okręgu nr 34.
Krajowa konwencja wyborcza w Warszawie, 8 lipca br. ukazała świetny, bardzo czytelny program. - "Jak już wspominałem, listę wyborczą okręgu elbląskiego otwiera Stanisław Gorczyca, Burmistrz Miłomłyna, następnie kolejne miejsca zajmują: Jacek Protas, Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, Jan Kochanowski z Pasłęka, Katarzyna Olszewska z Iławy, Grzegorz Socha z Ostródy, Wojciech Mól z Działdowa, Zbigniew Fijarczyk z Lidzbarka Warmińskiego oraz Maria Piór z Elbląga".
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19