Delegacja nauczycieli z Osterode am Harz


16 października w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie z delegacją nauczycieli ze szkoły BBS I w Osterode am Harz. Podczas spotkania dyskutowano o strukturze szkolnictwa ponadpodstawowego w Polsce i w Niemczech. Goście stwierdzili, że przemyślenia niemieckich władz oświatowych zmierzają w kierunku podobnym do naszego, przyjętego w reformie oświaty. Nadmienili także, że młodzież niemiecka będzie się uczyć języka polskiego. Zainteresowanie gości budziła również sprawa finansowania polskich szkół. Wizyta niemieckich nauczycieli jest kontynuacją współpracy szkoły z Osterode am Harz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, trwającej już trzy lata. Trzyletnia współpraca szkół zaowocowała wzajemną przyjaźnią. Dlatego tez goście chcieliby, aby ostródzka szkoła stała się wzorcową. Oni, w ramach programu Sokrates - Comenius, planują w tym celu zorganizowanie w Ostródzie, wiosną 2002 roku, międzynarodowego spotkania członków programu. Planuje się również bezpośredni kontakt internetowy uczniów obydwu szkół. W kontekście wzorcowego rozwoju ostródzkiej szkoły mówiło się o modernizacji jej bazy. Inwestycja ta zaplanowana została w budżecie powiatu, a pierwszy jej etap rozpocznie się już w grudniu br. Wszystkie te informacje goście przyjęli z dużym zadowoleniem. Robocza wizyta nauczycieli z Osterode am Harz skończyła się w czwartek, 18 października.