1 grudzień - Światowy Dzień AIDS

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostródzie informuje, że w dniach 26 - 30 XI 2001 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie w godz. od 15:00 - 18:00 oraz 1 grudnia (Światowy Dzień AIDS) w godz. 10:00 - 13:00 odbędą się anonimowe bezpłatne badania w kierunku HIV.

Henryk Hoch - minął rok (część I)

24 listopada 2000 roku, a więc rok temu w bibliotece na ostródzkim Zamku odbyło się walne sprawozdawczo wyborcze zgromadzenie członków ostródzkiego Klubu Sportowego Sokół Ostróda.

Jan Antochowski - co w Sejmie piszczy...

Poseł na Sejm, Jan Antochowski, 24 listopada 2001 roku uczestniczył w obradach II Zjazdu SLD, które odbyło się w Kasynie Wojskowym w Ostródzie. Zabrał głos podczas dyskusji, przewidzianej w programie i w kilku słowach powiedział o swojej pracy parlamentarnej.

II Zjazd SLD

W sobotę, 24 listopada 2001 roku w Kasynie Wojskowym w Ostródzie odbyły się obrady II Zjazdu SLD. Wśród obecnych na sali byli poseł Danuta Ciborowska, poseł Jan Antochowski, starosta Aleksander Gawryluk. Do najważniejszych punktów zjazdu należało wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej SLD, dokonano wyboru Przewodniczącego i sekretarza Rady Miejskiej, oraz wytyczono cele działania na rok 2002.

Przyjaciele zwierząt

Współczesna cywilizacja wykształciła model, w którym zwierzęta są całkowicie zależne od ludzkiej woli. To od nas zależy, czy będą mogły żyć i rozwijać się w zdrowiu. Niestety wielu jest pozbawionych wrażliwości na "psi los", a niektórzy posuwają się nawet do okrutnie nieludzkiego traktowania "mniejszych braci". W celu zapewnienia bezpieczeństwa tym, co swego głosu nie mają, 136 lat temu powstało Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, współpracujące z Królewskim Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Londynie. Rozmawiamy dzisiaj z Prezesem TONZ w Ostródzie Marianem Szyłobrytem.

Rok z Biskupem Krasickim

Muzeum w Ostródzie przejęło na siebie organizację "Roku Ignacego Krasickiego" na terenie naszego powiatu. Zasadniczym celem obchodów jest przybliżenie osoby biskupa młodzieży szkół średnich poprzez organizację szeregu konkursów.

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem

Zbliża się dzień, który dla wielu z nas szczególnie dla najmłodszych kojarzy się z prezentami od Św. Mikołaja. Mikołajem może być każdy, kto odpowie na apel Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie.

Międzynarodowa współpraca

W zeszłym tygodniu w hotelu "Villa Pallas" odbyła się konferencja pn. "Dlaczego Kaliningrad jest dla nas ważny...".W spotkaniu wzięli udział także członkowie Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego "Sasinia".