Konsultacje społeczne

W związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, realizowanego na terenie gmin: Olsztynek, Grunwald, Ostróda i Miłomłyn, informujemy, że 9 maja br. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, sala nr 21, odbędą się kolejne konsultacje społeczne w powyższej sprawie.
W wyniku uwag zgłoszonych na spotkaniu w dniu 2 kwietnia br. inwestor (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie) w porozumieniu z projektantem, ponownie przeanalizowali przebieg proponowanych wariantów (I i II) drogi ekspresowej nr 7 w granicach administracyjnych miasta Ostródy.
W związku z powyższym, w uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim zapraszam na spotkanie w ww. terminie w celu omówienia proponowanych rozwiązań i ustosunkowania się do podjętych ustaleń w tym zakresie.

żródło Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Ostróda