Jest wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Hoch.W korespondencji przesłanej na redakcyjną skrzynkę czytamy, że grupa pięciu radnych złożyła wniosek o odwołanie. U podstaw wniosku leżą przegrane przez przewodniczącego sprawy sądowe oraz jego wypowiedzi w przerwie XVII Sesji Rady Miejskiej.


Pełna treść wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Hocha:

Na podstawie § 14 oraz § 12 Statutu miasta Ostróda wnoszę o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego Henryka Hocha. Wnoszę o umieszczenie mojego wniosku w punkcie obrad podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Uzasadnienie:

16.01.2014 r. w tygodniku "Nasz Głos" ukazał się wywiad sponsorowany pt. "Kto zarabia na ostródzkim sporcie". Henryk Hoch, ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej, zarzucił Tadeuszowi Czyczelowi, ówczesnym Prezesowi Klubu "Ostródzianka" oraz właścicielowi lokalnej firmy, finansowe nieprawidłowości, okradanie klubu oraz brak sukcesów sportowych. Ponadto, wywiad nie miał prywatnego charakteru. Henryk Hoch wystąpił w wywiadzie jako Przewodniczący Rady Miejskiej. Można było odnieść wrażenie, że wspólnie z inną radną, reprezentują cały organ uchwałodawczy miasta Ostróda.

W związku z tą sprawą Henryk Hoch, po wyroku Sądu II instancji, został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w artykule 212 Kodeksu Karnego (zniesławienie) - sygn. akt II K 31/15.

Henryk Hoch, jako ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej, jeden z najważniejszych funkcjonariuszy publicznych miasta Ostróda, kierując się prywatnymi animozjami i konfliktami, nie tylko pomówił swojego życiowego oponenta. Henryk Hoch, w mojej ocenie, zadziałał także na szkodę klubu "Ostródzianka" - klubu, który przez wiele lat przynosi chwałę i sukcesy naszemu miastu. Co więcej, Henryk Hoch, podejmując prywatną inicjatywę medialną, zadziałał przeciwko firmie Tadeusza Czyczela, a zatem również przeciwko bytowi pracowników firmy i ich rodzin.

Po kilku miesiącach od wspomnianego wywiadu, 17.04.2014 r., w tygodniku "Nasz Głos", ukazała się kolejna publikacja. Publikacja finansowana z publicznych środków! A zatem opublikowana za zgodą i wiedzą Czesława Najmowicza, Burmistrza miasta Ostróda. W publikacji Henryk Hoch, obok życzeń z okazji Świąt Wielkiejnocy, nazwał Olgierda Dąbrowskiego, byłego Burmistrza miasta Ostróda - "największym szkodnikiem w powojennej historii Ostródy" oraz stwierdził między innymi, że personalia Olgierda Dąbrowskiego umieszczone były na stronach Instytutu Pamięci Narodowej jako zarejestrowanego współpracownika o pseudonimie TW "Tomasz".

Sąd Rejonowy w Mławie, w tej sprawie, skazał Henryka Hocha na 3000 zł grzywny oraz zwrot kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny.

Jako osoba zajmująca się prawem, zapoznałem się z uzasadnieniem mławskiego Sądu. W mojej ocenie, szanse na pozytywne dla Henryka Hocha rozstrzygnięcie Sądu II instancji są praktycznie żadne.

Henryk Hoch, ukarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko czci, nie rokuje poprawy. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, w czasie przerwy, ale przy włączonych mikrofonach, nazwał jednego z radnych: "komunistą", "antychrystem", "łajzą", "degeneratem", zaś innych radnych (zapewne opozycji), pracujących w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nazwał "łajzami". Wyzwiska połączył z wieloma wulgaryzmami. Co więcej, jako zadeklarowany katolik, przy aprobacie dwóch pozostałych członków Prezydium Rady, również zadeklarowanych i zatwardziałych katolików, szydził ze śmierci i pogrzebu Ojca wspomnianego radnego.

Działania Henryka Hocha wobec poszczególnych ludzi są jednoznacznie skandaliczne. Co więcej, działania Henryka Hocha, jako funkcjonariusza publicznego pracującego dla miasta Ostróda, szkodzą naszemu samorządowi. Henryk Hoch nie rokuje zarówno przestrzegania porządku prawnego, jak i normalnego poziomu kultury osobistej, koniecznego dla sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Niniejszym wnoszę o odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego Henryka Hocha, kierując się powagą, wizerunkiem oraz obiektywnie pojmowanym dobrem naszego miasta i jego mieszkańców.

Pod wnioskiem podpisało się pięciu radnych:
Piotr Miachał Krajewski
Cezary Wawrzyński
Jan Liberacki
Jarosław Borzuchowski
Agnieszka Majewska-Pawełko