Cztery miesiące utrudnień. Trzeba uzbroić się w cierpliwość

Skrzyżowanie DK7 z ul. Olsztyńską już bez sygnalizacji świetlnej. foto: Jacek PiechDo listopada potrwają utrudnienia nie tylko dla mieszkańców Osiedla Plebiscytowego i Lubajn w związku ze zmianą organizacji ruchu, która została wprowadzona w Ostródzie późno w nocy we wtorek 13 lipca 2016 roku. Niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeśli nie będzie opóźnień, to od listopada ruch na DK7 będzie odbywał się nowym odcinkiem. Natomiast ruch na ulicy Olsztyńskiej będzie odbywał się bez kolizji z DK7. Do tego czasu przejazd dla mieszkańców wschodniej cześci Ostródy będzie dłuższy średnio o nieco ponad 3 kilometry w jedną stronę.

Przyjmując za punkt startowy obecne skrzyżowanie ul. Plebiscytowej ze zjazdem na stację Shell, a za punt docelowy wybierając skrzyżowanie ul. Olsztyńskiej z ul. Drwęcką, to obecna zmiana organizacji ruchu spowodowała, że osoby jadące na takiej trasie muszą każdorazowo przebyć o około 3,2 kilometra więcej. Biorąc pod uwagę, że cały czas mówimy o ruchu w mieście, to znaczne wydłużenie drogi.
Nowa organizacja ruchu wprowadza też dwie inne istotne zmiany. Ruch wjazdowy i wyjazdowy z  miasta  teraz odbywa się wyłącznie dwiema ulicami - Szosą Elbląską (od strony Gdańska) i ul. Grunwaldzką (od strony Warszawy). W oczywisty sposób przełoży się to na natężenie ruchu na tych ulicach, jak również  kilku innych, m.in. ul Mickiewicza i Drwęckiej. Jednak ten scenariusz nie jest zaskakujący i jest on docelowym rozwiązaniem komunikacyjnym, jakie było planowane po zakończeniu budowy nowej drogi S7.
Nowe skrzyżowanie tymczasowej DK7 z ulicą Plebiscytową. foto: Jacek PiechAktualnie osoby jadące od strony Osiedla Plebiscytowego muszą ustąpić pierwszeństwa. Przy skrzyżowaniu tymczasowej DK7 z ulicą Plebiscytową stoi znak STOP. Trzeba się spodziewać, że w weekendy i przy wzmożonym ruchu na DK7 wyjazd z osiedla znacząco się wydłuży. Natomiast osoby wracające na osiedle z oczywistych względów będą blokowały ruch na DK7 (kierunek Gdańsk-Warszawa), czekając na możliwość skrętu w lewo na osiedle.
Niewątpliwie dużym wyzwaniem dla pieszych będzie przejście przez pasy na odcinku od stacji Shell do nowego mostu na ul. Olsztyńskiej. Jeśli żaden z kierowców nie wykaże się uprzejmością, trzeba będzie długo czekać na możliwość przejścia. Szczególną uwagę należy zwracać na przejściu dla pieszych umiejscowionym na samym zakręcie skrzyżowania tymczasowej DK7 i ul. Plebiscytowej.
Plusem jest natomiast brak świateł na skrzyżowaniu DK7 i ul. Olsztyńskiej. Ruch nie będzie już wstrzymywany w tym miejscu.

Przypominamy też o kolejnej planowanej zmianie organizacji ruchu. Tym razem dotyczy ona węzła północnego. Szczegóły w materiale Kolejna zmiana organizacji ruchu na DK7 pod koniec lipca

mt_gallery: Nowy tymczasowy odcinek DK7 biegnie ulicami Plebiscytową i Olsztyńską.