Kolejna zmiana organizacji ruchu. Tym razem w Ornowie

Obiekt WS-1 / B-16 w OrnowieWykonawca obwodnicy DK16 (Budimex) informuje, że w dniu 19 września 2016r. zaplanowano zamknięcie drogi powiatowej DP1237N w miejscowości Ornowo.
Przewidywany czas zamknięcie drogi to czas około 30 dni. W przypadku przedłużenia zamknięcia drogi wykonawca będzie informował o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Zmiana organizacji ruchu w Ornowie.


Zmiana organizacji ruchu w Ornowie.