Zrównoważony transport miejski w Ostródzie

IlustracjaW dniu 31 lipca 2017 r. Gmina Miejska Ostróda złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 projektu pod tytułem „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 20 423 902,30 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 16 541 318,47 zł.

 

W ramach projektu przewidziano m.in.:
zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych
spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską pojazdy (koszt 16 482 000 zł),
wymianę 30 wiat przystankowych (koszt 450 000 zł),
zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych (koszt 86 100 zł),
budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda (koszt 3 230 228,24 zł),
modernizację oświetlenia ulicznego (koszt 90 734,06 zł).

Wymienione działania mają przyczynić się do zwiększenia dostępności
do komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców. Partnerem w realizacji projektu ma być Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda.

Kwota środków w konkursie wynosi ponad 79,5 mln zł. Złożonych zostało 5 wniosków, których łączna wnioskowana kwota to niecałe 61 mln zł, w związku z czym projekt Gminy Miejskiej Ostróda ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania, oczywiście pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny instytucji zarządzającej.