Zakończył się ostatni etap budowy drogi ekspresowej S7 na Warmii i Mazurach

IlustracjaOdsłonięciem tablicy z nazwą obiektu zakończył się ostatni etap budowy drogi ekspresowej S7 na Warmii i Mazurach realizowanej przez olsztyński oddział GDDKiA. W roku, w którym świętujemy rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie uhonorowano to wydarzenie nadając obiektowi MS4 nad jez. Pauzeńskim nazwę "Most Niepodległości".

Obiekt o dł. 343 m usytuowany jest w ciągu drogi ekspresowej S7 nad misą jeziora Pauzeńskiego. Most ma stalową trójprzęsłową konstrukcję dwudźwigarową (pod każdą jezdnią) wzmocnioną trzema łukami stalowymi (w całym przekroju mostu). Rozpiętość przęseł wynosi 340,0 m (70,0+200,0+70,0). Oprócz funkcji przeprowadzenia drogi ekspresowej nad jez. Pauzeńskim będzie pełnił także rolę przejścia dla zwierząt.

Odcinek drogi ekspresowej S7, w ciągu którego powstał Most Niepodległości został udostępniony kierowcom w grudniu 2017 r. Dzisiejsze udostępnienie mostu w pełnym zakresie wieńczy budowę S7 na Warmii i Mazurach od Elbląga do granicy woj. mazowieckiego w Napierkach.

Inwestycja o wartości 1,3 mld zł polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstały dwa węzły drogowe - „Ostróda Północ” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 i „Ostróda Południe” na skrzyżowaniu z DK16. Wraz z budową odcinka S7 została zrealizowana w ciągu drogi krajowej nr 16 obwodnica Ostródy od skrzyżowania z DK15 w rejonie miejscowości Ornowo do węzła „Ostróda Południe”. Obwodnica Ostródy ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA, które wybudowało drogę w za 1,3 mld zł.

W województwie warmińsko-mazurskim, w ramach inwestycji realizowanych z kolejnych Programów Budowy Dróg Krajowych powstało ok. 140 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Nowa droga przebiega w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego omijając m.in. miejscowości takie jak Elbląg, Pasłęk, Ostródę, Olsztynek, Nidzicę. Dzięki dostępności do drogi jedynie poprzez węzły wyeliminowano ryzyko zdarzeń związanych z włączaniem się do ruchu takich jak wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Przekrój dwujezdniowy przyczynił się do wyeliminowania nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz zwiększenia poziomu swobody ruchu. Budowa blisko 140 km drogi ekspresowej S7 na terenie Warmii i Mazur dała możliwość płynnej i komfortowej komunikacji między aglomeracjami Trójmiasta i Warszawy – czas podróży między Elblągiem a Warszawą skrócił się o ok. 40 minut. Łączny koszt budowy warmińsko-mazurskich odcinków S7 to 5,8 mld zł (wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu S51 i obwodnicą Ostródy w ciągu DK16, docelowo S5).

Olsztyński oddział GDDKiA nie poprzestaje tylko na budowie „siódemki” na Warmii i Mazurach. Na przełomie roku 2017 i 2018 podpisane zostały umowy na cztery odcinki S7 na terenie województwa mazowieckiego. Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława-Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców jest, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania. Planowany termin zakończenia tych kontraktów to wiosna 2021 r.

Budowa drogi ekspresowej S7 jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

mt_gallery: Zakończył się ostatni etap budowy drogi ekspresowej S7 na Warmii i Mazurach