ilustracja - brak przejazdu dla rowerów

Rowerzyści w Ostródzie lekko nie mają

Wszechobecna kostka brukowa, mała liczba dróg rowerowych, pourywane odcinki. Nie brakuje też złego oznakowania dróg rowerowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie postanowił "naprawić" braki oznakowania.

O jakości dróg rowerowych w Ostródzie można długo pisać. Jak nie powinna wyglądać droga rowerowa? Zapraszam na odcinek wokół Jeziora Sajmino. Urząd Miejski nie zrobił do tej pory nic, żeby przywrócić jego właściwy stan.
Jednak nie o tym fragmencie będzie ten materiał. Moją uwagę przykuł odcinek pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Plebiscytowej. Dlaczego? Choćby z tego powodu, że od momentu oddania go do użytku jest źle oznakowany. W konsekwencji rowerzyści przejeżdżający przez skrzyżowania narażają się na niebezpieczeństwo. Na całym odcinku prawidłowo oznakowano tylko jedno skrzyżowanie (Plebiscytowa- Pauzeńska). Logicznym rozwiązaniem wydawało się wymalowanie przejazdów na skrzyżowaniach i ustawienie brakujących znaków. Pozwoliłoby to zapewnić bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom oraz zachować ciągłość przejazdu wzdłuż ul. Plebiscytowej.
Postanowiłem zapytać o to Zarząd Dróg Powiatowych i 6 września wysłałem pytania:

  1. Kiedy dokonano odbioru końcowego tej inwestycji?
  2. Czy wykonawca był zobowiązany do wykonania oznakowania pionowego i poziomego na całej długości tej inwestycji?
  3. Dlaczego do dziś nie ma kompletnego oznakowania pionowego i poziomego (skrzyżowania)?
  4. Kiedy zostanie wykonane kompletne oznakowanie pionowe i poziome na całym odcinku wskazanej drogi (ul. Plebiscytowa)?

Odpowiedź otrzymałem 26 września. Mam nadzieję, że lubicie schodzić z roweru co kilkadziesiąt metrów.

W nawiązaniu do Pana wniosku dotyczącego złego oznakowania ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie, Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje, że inwestycja została odebrana w 2019 roku a wykonawca robót wykonał wszystkie roboty, które miał zlecone w ramach tej inwestycji.
Nie było planowanych przejazdów rowerowych w ciągu ulic gminnych co faktycznie może powodować utrudnienie zarówno dla kierowców jak i dla rowerzystów. Zarząd Dróg Powiatowych przedstawił do zaopiniowania dla Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zmianę oznakowania w ciągu ulicy Plebiscytowej dotyczącego ścieżki rowerowej. Ciąg rowerowy kończyć się będzie przed skrzyżowaniami z ulicami gminnymi i ponownie zaczynać się za nimi.
Rowerzyści dojeżdżający do skrzyżowania z ulicami, będą musieli ustąpić pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym bądź wyjeżdżającym z ulic podporządkowanych na ulicę Plebiscytową.
Zmian w oznakowaniu dokona tut. Zarząd w terminie określonym w projekcie organizacji ruchu po sporządzeniu i zatwierdzeniu tego projektu.

skan odpowiedzi z Zarządu Dróg Powiatowych