Zakup basenu dobiega końca

ilustracja do materiału.Miasto czeka już tylko na brakującą dokumentację i podpisanie aktu notarialnego. Burmistrz wizytował zamknięty obiekt, który za kilka miesięcy stanie się miejskim basenem. Miasto było jedynym podmiotem zainteresowanym kupnem basenu. Na ten cel zabezpieczono w miejskiej kasie 2 500 000zł. Od zakupu do otwarcie musi jednak upłynąć trochę czasu. Obiekt wymaga bowiem remontu. Na chwilę obecną nie są znane całkowite koszty remontu i zakres prac. Miasto oszacuje to szczegółowo  po zakupie. Burmistrz z którym rozmawialiśmy powiedział, że według wstępnych wyliczeń może być to kwota 2 000 000zł. Czy  tak rzeczywiście będzie dowiemy się dopiero po zakończeniu prac. Burmistrz życzyłby sobie, by basen ruszył z dniem 1 października 2017 roku, choć jak dodaje ten termin może się zmienić. Na pytanie, kto będzie zarządzał basenem po jego uruchomieniu Czesław Najmowicz odpowiedział, że rozważane są dwa scenariusze. W pierwszym basen będzie zarządzany przez Urząd Miejski. Co ciekawe burmistrz mówił, że nie widzi potrzeby i nie  przekaże tego zadania do OCSiR. Drugi wariant przedstawiony przez burmistrza to zarządzanie basenem przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o..  Ciekawi jesteśmy, czy zakupiony i wyremontowany basen miałby być przekazany na własność do spółki, czy spółka będzie nim tylko zarządzać i np. płacić za dzierżawę. Więcej szczegółów zapewne poznamy za kilka miesięcy, kiedy to już władze miejskie przemyślą, co i jak zrobić z nowym nabytkiem.

Przypomnijmy. Basen został zamknięty przez syndyka w października 2016 roku. Było to związane z rezygnacja poprzedniego operatora. Pierwotnie syndyk wystawił basen na licytację za kwotę 7 074 000,00 zł + podatek VAT. Nikt nie był zainteresowany taką ceną. Burmistrz od września 2016 roku prowadził rozmowy z syndykiem w sprawie przejęcia basenu. Proponował kwotę 2 000 000zł. Ostatecznie kwota wzrosła. Radni podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia jednogłośnie (18 radnych) potwierdzili chęć zakupu basenu za kwotę nie wyższą niż 2 500 000 zł.  Rada wierzycieli wyraziła zgodę na licytację basenu za niższą kwotą.

Pod koniec roku Klub Radnych "Nowoczesna Ostróda" złożył petycję do Burmistrza Miasta Ostróda Czesława Najmowicza o bezzwłoczne podjęcie realnych działań mających na celu przywrócenie w Ostródzie basenu dostępnego dla mieszkańców i turystów, a więc kupno przez miejski samorząd od syndyka i uruchomienie dotychczasowego obiektu przy ul. Jana Pawła II w Ostródzie. Akcja informacyjna i zbieranie podpisów zakończyło się pod koniec grudnia 2016 roku złożeniem na ręce burmistrza petycji wraz podpisami kilku tysięcy osób.

W lutym burmistrz mówił, że ceny biletów mają pozostać na tym samym poziomie co u poprzedniego operatora, jednak mieszkańcy Ostródy będą mieli 50% bonifikatę.

Do tematu będziemy wracać.

zobacz również:

Miasto wkrótce może kupić basen!
Zielone światło do zakupu basenu.
Kupowanie kota w worku
Czy miasto stać na kupno starego basenu?
Czy basen zostanie zlikwidowany?