Urząd milczy w sprawie hali sportowej

Hala sportowa przy ul PiłsudskiegoNiestety ponownie nie możemy doczekać się odpowiedzi na pytania skierowane do Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Pytania, które wysłaliśmy 4 i 11 września dotyczyły m.in. remontu hali sportowej przy ul. Piłsudskiego. Remont przedłuża się, a pierwotny termin zakończenia prac minął 11 września. Pytaliśmy o umowy i aneksy oraz termin oddania do użytku. Wygląd to niepoważnie, kiedy burmistrz i jego pracownicy zapraszają media do zadawania pytań, po czym nie udzielają na nie odpowiedzi.

Hala sportowa - 7 września 2019.Remont hali przy ul. Piłsudskiego trwa od sierpnia 2018 roku. W tym czasie można by postawić od zera nowy obiekt. Remont polegających na termomodernizacji i przebudowie nadal trwa. Niestety nikt dziś nie potrafi udzielić odpowiedzi, kiedy hala zostanie udostępniona. Niedostępność tego obiektu to poważny problem dla klubów sportowych, szczególnie tych, które zajmują się dyscyplinami typowo halowymi. W trakcie kampanii wyborczej, jak i po jej zakończeniu padały obietnice centralnego zarządzania wszystkimi halami sportowymi. Było to dobrym pomysłem. Jednak czas pokazał, że były to wyłącznie mrzonki i obietnice bez pokrycia. Nic nie zrobiono w tym zakresie. Centrum Sportu i Rekreacji też nie ułatwia funkcjonowania klubom sportowym. Nie jest rzadkością odwoływanie zajęć z powodu innych „pilnych” potrzeb. Wraz z nastaniem sezonu jesienno- zimowego lista chętnych do korzystania z hal sportowych znacząco się wydłuża. Wbrew logice pierwszeństwo dla dyscyplin halowych ani nie jest ani oczywiste, ani realizowane. Najwyraźniej w urzędzie i w Centrum Sportu ta sytuacja nikomu nie przeszkadza. Sprawie powinni się głębiej przyjrzeć radni, gdyż realizacja remontu hali sportowej przy ul. Piłsudskiego znacząco odbiegła od warunków określonych w przetargu i tych zawartych w podpisanych umowach. To z kolei może rodzić uzasadnione podstawy do twierdzenia, że jest to działanie ze szkodą dla gminy.

Kolejne ponaglenia wysłane, czekamy na odpowiedź.