Nowe ścieżki rowerowe

IlustracjaNikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że budowa ścieżek rowerowych to dobra inwestycja w bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. Każdy wie, że ścieżek nigdy za wiele. Mieszkańcy Ostródy szczególnie dobrze to wiedzą, gdyż ścieżek jest u nas jak na lekarstwo, raptem nieco ponad 8 km. W maju 2017 roku Gmina Miejska Ostróda otrzymała dofinansowanie na budowę kolejnych 8 km nowych ścieżek rowerowych. Niestety w naszym mieście ścieżki rowerowe nadal są traktowane jako drogi turystyczne a nie jako ciągi komunikacyjne, które mają być alternatywą dla ruchu kołowego. Podchodzi się do tego tematu chaotycznie i niestety pomija się niezwykle istotny proces jakim są konsultacje społeczne. Choć przed wyborami konsultacje są odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, po po ich zakończeniu kandydatów dopada amnezja. Nie dziwi też chyba nikogo fakt, że takie inwestycje najchętniej są realizowane tuż przed zbliżającymi się wyborami.

Od pomysłu do przetargu.
Ścieżka rowerowa z kostki betonowejProjekt jednego z fragmentów ścieżki rowerowej (odcinek wokół jeziora Sajmino) powstał już w 2013 roku. Dokumenty projektowe pozostałych odcinków są datowane na połowę 2016 rok. To ciekawa informacja zważywszy na fakt, że od 2013 roku Urząd Miejski w Ostródzie nie przeprowadził żadnych konsultacji społecznych w zakresie przebiegu tras, czy choćby technologi ich wykonania. Ich brak skutkuje m.in. tym, że znaczna ich część zostanie wykonana z polbruku, który jest najgorszą z możliwych opcji dla rowerzystów. Miejscy urzędnicy wybór kostki betonowej tłumaczą tak:

„Nawierzchnię ścieżek rowerowych wybrano z kostki brukowej betonowej bezfazowej jako rozwiązanie optymalne ze względów ekonomicznych, technicznych ( nawierzchnia rozbieralna umożliwiająca usuwanie ewentualnych awarii podziemnej infrastruktury technicznej) oraz użytkowej m.in. ze względu na łatwość naprawy ewentualnych uszkodzeń.”

Czy ścieżki buduje się po to, by je łatwo zdemontować, czy po to by były bezpieczne i zapewniały komfort poruszania się po nich?

Jeszcze przed ogłoszeniem postępowania przetargowego mieszkańcy Osiedla Drwęckiego wyrażali swoją dezaprobatę wobec trasy planowanej na ich osiedlu ścieżki rowerowej.
Pomimo ich stanowczego sprzeciwu w dniu 17 listopada 2016 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie ścieżek rowerowych - „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie” bez jakichkolwiek korekt. Samo postępowanie jest prowadzone zaskakująco długo. Ostatnim znanym terminem zakończenia tego postępowania jest 5 września 2017 roku (termin był już dwukrotnie zmieniany). To 292 dni przetargu na wykonanie ścieżki rowerowej o długości 8 kilometrów. Prawie tyle co sam termin na ich wykonanie (10 miesięcy), przy wartości projektu 4 327 149,66zł. Dla porównania, o wiele bardziej skomplikowane postępowanie na budowę wiaduktu trwało 21 dni (wartość 24 892 441,07 zł)!

Co powstanie w ramach projektu?
Zgodnie z dostępną dokumentacją techniczną ma powstać sieć ścieżek rowerowych na podanych odcinkach:

 • odcinek od jeziora Drwęckiego w kierunku na Osiedle Drwęckie,
 • odcinek od mostu nad kanałem łączącym j. Drwęckie ze śluzą na ul. Mickiewicza,
 • odcinek od zamku do ronda Solidarności oraz łącznik od ronda do ścieżki na ul. Chrobrego,
 • odcinek wokół j. Sajmino,
 • odcinek od ul. Chrobrego do plaży nad j. Sajmino (ul. Piaskowa).

Dokładny przebieg ilustruje poniższa mapa. Kolor zielony -istniejące ścieżki, kolor niebieski – ścieżki planowane do budowy w 2018 roku.

{gm2}

Mapa 1: Planowane i istniejące ścieżki rowerowe.

W dokumentacji nie ma najmniejszej wzmianki o połączeniu ścieżki do rogu zatoki do mostu nad rzeką Drwęca. Nie ma też nic na temat połączenia ścieżki biegnącej ul. Piaskową ze ścieżką wokół j. Sajmino.

Zmiany pierwotnego projektu
W dniu 11 lipca Gmina Miejska w Ostródzie zwróciła się Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sprawie zmian w projekcie RPWM.06.02.03-08-0031/16 pn. "Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Proponuje, by z projektu usunąć oraz dodać kilka fragmentów ścieżek. Zmiany w projekcie są podyktowane m.in. stanowczym żądaniem mieszkańców, innymi inwestycjami niekolidującymi z projektem. Jednak nie wszystkie przesłanki tych zmian są nam znane.
Do usunięcia zostały wskazane następujące odcinki:

 • odcinek wzdłuż ulicy Drwęckiej (zostanie on wykonany w ramach postępowania na budowę wiaduktu),
 • fragment ulicy Grunwaldzkiej (remont magistrali gazowej, wykonawca wykona ten fragment na własny koszt),
 • ul. Graniczna i ul. Partyzantów (Osiedle Drwęckie).

Nowe odcinki

 • połączenie ścieżki z ul. Szosa Elbląska ze ścieżką planowaną na ulicy Parkowej i dalej do ścieżki wzdłuż nowego odcina drogi dojazdowej do Węzła Ostróda Północ.
 • ścieżka z osiedla Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu do ul. 11 Listopada, (ul. Franciszkańska, ul. Witkacego, nasyp, ul. Jagiełły, ul. Pionierska aż do ronda na skrzyżowaniu ul. Pieniężnego i 11 Listopada),
 • połączenie istniejących ścieżek, od cmentarza do ul. Grunwaldzkiej wzdłuż ul. Chrobrego.

Planowane nowe odcinki można zobaczyć na poniższej mapie. Kolor czerwony- odcinki do usunięcia z projektu, kolor niebieski- nowe odcinki

{gm5}

Mapa 2: Zmiany w projekcie ścieżek rowerowych

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że urząd zamierza wykonać nowe fragmenty w ramach odrębnego postępowania. Nie wiemy natomiast, czy Gmina Miejska Ostróda będzie ubiegała się o dofinansowanie tego zadania. Na dzień publikacji materiału mamy jedynie informację, że odpowiedź na wniosek urzędu dotyczący zmian projektu nadal nie dotarła. Nie można zatem jednoznacznie potwierdzić, czy zaproponowane zmiany do projektu zostały zaakceptowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 31 lipca 2017 r. Gmina Miejska Ostróda złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 projektu pod tytułem „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”. Jednym z zadań w tym  projekcie  będzie budowa ścieżki rowerowej z osiedla Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu do Kajkowa (koszt 3 230 228,24 zł). Niestety na chwilę obecną nie znamy szczegółów tego projektu. Gmina Miejska Ostróda na początku lipca nie miała jeszcze gotowego projektu tej ścieżki. Czekamy teraz na przesłanie kopii finalnego dokumentu.

Poniższa mapa jest wersją pożądanego układu ścieżek rowerowych, który naszym zdaniem w znacznym stopniu usprawniłby komunikację rowerową w mieście. Opracowanie powstało m.in. na podstawie pomysłów zgłaszanych przez internautów w komentarzach, na forach, czy w mediach społecznościowych.
Kolor czarny – istniejące ścieżki, kolor niebieski – planowane ścieżki na 2018 rok, kolor pomarańczowy - planowana ścieżka (brak przetargu, zgłoszone do finansowania zewnętrznego), kolor czerwony – propozycja uzupełnienia sieci ścieżek, kolor zielony – ulice jednokierunkowe, ruch dla rowerzystów w obu kierunkach

{gm7}

Mapa 3: Propozycja pożądanego układu ścieżek rowerowych

Temat ścieżek jest bardzo złożony ze względu na specyfikę układu komunikacyjnego, błędy popełnione przy okazji innych inwestycji, czy choćby specyficzne podejście zleceniodawcy (samorządu). Mieszkańcy interesują się tym zagadnieniem i przyglądają rozwojowi wydarzeń.  Będziemy do tego tematu powracać w kolejnych publikacjach.