Zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Ostródzie27 grudnia 2018 roku z urzędem pożegnała się Agnieszka Wiśniewska, naczelnik wydziału inwestycji w Urzędzie Miejskim. O jej odejściu mówiono już od jakiegoś czasu, jednak tryb zwolnienia był dla wielu zaskoczeniem. To nie jedyne zmiany kadrowe w urzędzie.

2 stycznia pracę w urzędzie rozpoczęła Dorota Szczurowska. Po blisko 18 miesiącach przerwy stanowisko sekretarza jest ponownie obsadzone. Konkurs na to stanowisko był szeroko komentowany. 

Na pierwszej konferencji prasowej nowych władz, która odbyła się w listopadzie dowiedzieliśmy się o zatrudnieniu nowego pracownika w sekretariacie. O zatrudnienie na to stanowisko pani Sary Białek bez konkursu pytał podczas konferencji jeden z przedstawicieli mediów. Sprawę wyjaśniła Agnieszka Majewska-Pawełko. Powiedziała, że zatrudnienie nastąpiło na zastępstwo z powodu nieobecności pracownika, a przepisy pozwalają na to.

To nie jedyne zatrudnienie w urzędzie bez konkursu. W dniu 21 listopada na podstawie umowy zlecenie zatrudniono w urzędzie panią Karolinę Kopeć. W udzielonej odpowiedzi czytamy:

 1. Pani Karolina Kopeć zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia. Zatrudnienie wyżej wymienionej osoby wynikało z faktu, iż po objęciu przeze mnie stanowiska Burmistrza, nie było osoby pełniącej funkcję sekretarza, co skutkowało brakiem organizacji pracy w Urzędzie Miejskim.
 2. Pani Karolina Kopeć zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia. Umowa została zawarta w dniu 21.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., po tym terminie dalsza współpraca w ramach zawartej umowy nie będzie przedłużona w związku z wyborem Sekretarza miasta. Wynagrodzenie Pani Kopeć naliczane jest na podstawie stawki godzinowej, która wynosi 23,60 zł brutto.
 3. Zakres obowiązków Pani Karoliny Kopeć jest następujący:
  • Opracowywanie na zlecenie Burmistrza projektów pism i innych dokumentów,
  • Współdziałanie z komórkami Urzędu Miasta i podległymi jednostkami w zakresie przekazywania informacji wynikających z organizowanych narad i spotkań,
  • Analiza zmian przepisów ustaw w kontekście dostosowania Statutu Miasta Ostróda do obwiązujących obecnie przepisów, przygotowanie projektu lub jego zmian.
  • Przygotowanie projektów publicznych wystąpień Burmistrza Miasta Ostróda oraz uczestniczenie w oficjalnych uroczystościach wskazanych przez Burmistrza.

Z dniem 31 grudnia 2018 roku z urzędu odszedł Jacek Krzekotowski, inspektor do spraw sportu. Z urzędem z końcem lutego 2019 roku pożegna się radca prawny Jarosław Golański.

Nowa władza przygląda się działaniom pracowników. Odwołanie naczelnika wydziału inwestycji to wyraźny sygnał, że nie będzie tolerowania zaniechań czy braku działań wynikających z obowiązków służbowych. Tak przynajmniej twierdzą nowe władze. Burmistrz przyznał, że zwolniona naczelnik miała dużo zadań. Dodał jednak, że niedopuszczalną jest sytuacja, że miasto będzie narażone na konsekwencje finansowe w skutek działań pracowników urzędu. Burmistrz Zbigniew Michalak jako przykłady nieodpowiedniego działania wskazał realizację budowy wiaduktu, basenu czy kontroli transportu publicznego.

Podczas sesji burmistrz powiedział też, że nie do przyjęcia jest sytuacja, kiedy pracownicy przychodzą do pracy i jednocześnie nie świadczą tej pracy. Z kolei były burmistrz Czesław Najmowicz gorliwie bronił zwolnionej naczelniczki. Wsparła go w tym radna Anna Monist.

Mamy nadzieję, że nowy burmistrz będzie skrupulatny i konsekwentny również na innych polach. Czekamy zatem na poprawę przejrzystości działania urzędu, czekamy na zapowiadane ogłoszenie postępowania na wykonanie audytu stanu miejskich finansów i mienia. Szczególnie to ostanie jest ważne w kontekście obietnic przedwyborczych i zarzutów kierowanych pod adresem poprzednika. Brak audytu może postawić burmistrza w bardzo niekorzystnym świetle.