Niejasne finansowanie zewnętrznych podmiotów?

ilustracjaWaldemar Graczyk, przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej podzielił się dziś podczas sesji wątpliwościami, jakie ma w związku z informacjami, które do niego docierają. Chodzi o rzekome finansowanie przez spółki miejskie podmiotów, którymi zarządzał burmistrz przed objęciem tej funkcji, a które obecnie są w zarzadzaniu przez członków jego rodziny.

Waldemar Graczyk podał, że wraz z radnym Ryszardem Kowalskim udali się do czterech miejskich spółek w celu uzyskania informacji. Jedynie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. udzieliło wnioskowanych danych od ręki.

Radny pytali o:

  1. Kto w danej spółce w latach 2018-2019 prowadzi obsługę prawną i jaki jest tego koszt?
  2. Jakie spółki mają umowy marketingowe m.in. na promocję i reklamę?
  3. Czy przygotowywane są dla spółek analizy prawne i ekonomiczne, ile kosztowały i czego dotyczył?
  4. Czy spółki realizowały jakiekolwiek darowizny na rzecz osób prawnych i fizycznych, czy innych organizacji nieposiadających osobowości prawnej?
  5. Czy spółki udzielały pożyczek i kredytorów dla osób prawnych i fizycznych, czy innych organizacji nieposiadających osobowości prawnej?
  6. Dla kogo spółka Żegluga Ostródzko-Elbląska wykonuje usługę transportu osobowego (bez transportu publicznego), komu udziela takich usług, na jakich warunkach, na jakich dystansach i za jaką kwotę.

Z relacji radnego wynika, że jest problem z pozyskaniem tych informacji. Jak zaznaczył po pewnym czasie trzy spółki odpowiedziały w taki sam sposób, że potrzebują więcej czasu na odpowiedź ze względu na duży zakres informacji i czasu, jaki obejmują.

Rady Waldemar Graczyk powiedział:

Moim zdaniem dzisiaj, tu i teraz jest dobry moment panie burmistrzu, żeby pan te rzeczy, o których powiedziałem zdementował, albo nam wyjaśnił, tu i teraz nam i mieszkańcom, że nie ma żadnych powiązań finansowych, interesów biznesowych najbliższych członków rodziny ze spółkami komunalnymi. Ja bym chciał, żeby pan odpowiedzią na dwa proste pytania. Czy spółki miejskie: Miejska Administracji Budynków Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Żegluga Ostródzko-Elbląska w jakikolwiek sposób finansują działalność spółki ZM Volley, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, czy Klubu Sportowego SMS?
Czy jakkolwiek firma, która świadczy usługi, realizuje inwestycje i dostarcza towary finansowane z budżetu miasta lub spółek miejskich, wpłaciła na rzecz wymienionych podmiotów jakiekolwiek pieniądze?
Proszę by pan odpowiedział mieszkańcom i radnym na te dwa proste pytania.

Burmistrz w wymijający sposób udzielił odpowiedzi.

Waldemar Graczyk podał, że w 5 miesięcy PWiK na podstawie dwóch umów przekazało dla wymienionych wyżej podmiotów 30 tys. zł.

Burmistrz Zbigniew Michalak powiedział, że nie ma nic wspólnego z podanymi podmiotami od momentu objęcia funkcji burmistrza. Nie dodał jednak, że należą one do członków jego rodziny.

Sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia, żeby nie było żadnych wątpliwości.

Nagranie z sesji (początek 00:53:57):