Ważne informacje dotyczące basenu i wiaduktu

BasenPodczas dzisiejszej 5 Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących wiaduktu i basenu. Nie są to dobre wiadomości.

16 stycznia 2019 roku Gmina Miejska Ostróda odstąpiła od umowy z wykonawcą remontu basenu. Wojciech Spittal z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przedstawił aktualny stan prac. Od blisko miesiąca nie stwierdzono wykonania naprawy zgłoszonych usterek i postępu prac budowlanych. Wykonawca nie dostarczył wymaganej dokumentacji technicznej, nie wpłacił również zabezpieczenia należytego wykonania umowy (799 000 zł). Nie wykonano żadnych prac polegających na oczyszczeniu płytek. Ta sytuacja oznacza, że termin otwarcia basenu ponownie zostanie przesunięty w czasie. Wynika to z konieczności wyłonienia nowego wykonawcy, dokończenia prac, a właściwie remontu po remoncie. Na dzień dzisiejszy nikt nie poda nawet przybliżonego terminu uruchomienia basenu. To kolejny przykład, jak źle była przeprowadzona ta inwestycja. Pierwotny termin zakończenia prac był ustalony na 27 września 2018 roku.
Warto tu przypomnieć, co na krótko przed wyborami (2 listopada 2018 roku) pisał poprzedni burmistrz Czesław Najmowicz.

„Remont miejskiego basenu dobiega końca. Niedługo będziecie Państwo mogli przepłynąć kilka długości basenu, zanurzyć się w jacuzzi, rzucić w nurt rwącej rzeki, wejść do groty solnej, zrelaksować się w saunie, a także nauczyć dzieci pływać.
Czekamy na Was pod koniec listopada.”

W sprawie wiaduktu w zasadzie bez zmian. To też nie jest dobra wiadomość. Jedyny znany termin oddania to nadal 23 czerwca 2019, został on wpisany do aneksu. Zatem oddanie nastąpi ponad pół roku po terminie. Aneks, był niezbędny do przedłużenia gwarancji. Na chwilę obecną nie ma mowy a jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie za wykonane prace.

Kolejną złą wiadomością jest fakt, że obecny burmistrz Zbigniew Michalak nie zamierza udostępnić informacji o postępie prac. Chodzi o inwestycje budowy wiaduktu i remontu basenu. Choć te dokumenty są w urzędzie Zbigniew Michalak podpisuje się pod odpowiedziami, że jest to informacja prywatna i nie udostępnia jej. To niestety stoi w sprzeczności z zapowiedziami otwartego i jawnego urzędu. W tym zakresie obecny burmistrz idzie ramię w ramie z poprzednikiem. Czekamy na ustalenie terminu rozprawy. Szkoda, że w tak prostej sprawie będzie musiał wypowiadać się sąd.

5 Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie, część 1

5 Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie, część 2