Kolejny etap wykonany. Bliżej do budowy wiaduktu.

Ulica DrwęckaRada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu Gminie Miejskiej realizacji zadnia publicznego. Chodzi o realizację budowy wiaduktu. To kolejny krok na drodze do realizacji tej inwestycji. Nadal nie wiemy, jak ostatecznie będzie wyglądał układ komunikacyjny po wybudowaniu wiaduktu. Nadal nie ma żadnej informacji o konsultacjach społecznych w tej sprawie. Wygląda na to, że Gmina Miejska nie zamierza niczego konsultować z mieszkańcami.

 

Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zadania publicznego (przebudowa ulicy Drwęckiej i budowa wiaduktu)(34/2017).

16 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się.

Krótka dyskusja na temat wiaduktu.

{basicyoutube}CAiKCEUSdH4{/basicyoutube}