Będzie nowy prezes w miejskiej spółce

Miejska Administracja Budynków KomunalnychPoznaliśmy już nazwisko przyszłego Prezesa Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Spółka z.o.o. w Ostródzie. Jarosław Marcinkiewicz został rekomendowany przez radę nadzorczą. Wyboru dokonano dopiero w trzecim konkursie.

Rada Nadzorcza Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o.o. w Ostródzie w składzie:
Przewodniczący - Pan Sergiusz Sikorski
Członek - Pani Adriana Zabłocka-Abi Yaghi
Członek - Pan Bogdan Szewczyk
po przeprowadzeniu procedury konkursowej informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Spółka z.o.o. w Ostródzie został rozstrzygnięty.
Rada Nadzorcza rekomenduje na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Jarosława Marcinkiewicza, który spełnił wymogi formalne oraz wykazał się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do pełnienia funkcji.
Niestety w ogłoszeniu brak jest informacji, czy wpłynęły inne zgłoszenia.