Podwyżki w samorządzie miejskim

ilustracjaUrząd Miejski w Ostródzie opublikował zestawienie podwyżek wynagrodzenia w urzędzie i jednostkach podległych. Radny Krzysztof Krzyżaniak złożył interpelację w tej sprawie.

 

Treść interpelacji:

Proszę o informację czy w ostatnich 5 latach i w jakiej wysokości (jaka liczba osób w danej jednostce i średnia kwota) pracownicy jednostek miejskich t.j. Urząd Miasta, Centrum Kultury, MOPS, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, Muzeum oraz M.A.B.K. dostali podwyżki pensji zasadniczych. W informacji nie powinny być brane pod uwagę podwyżki do minimalnej pensji i związane z awansem zawodowym oraz osób kierujących jednostkami.

 Na podstawie danych udostępnionych w odpowiedzi na interpelację przygotowaliśmy poniższe zestawienie.zestawienie

Interpelacja w Biuletynie Informacji Publicznej