Amfiteatr w Ostródzie, foto: ostrodaonline.pl
Amfiteatr w Ostródzie, foto: ostrodaonline.pl

Impreza sylwestrowa w ostródzkim amfiteatrze

"Sylwester Marzeń z Dwójką" odbędzie się w Ostródzie. Wszystko już niemal dopięte na ostatni guzik. Niestety do dziś nie została oficjalnie podana kwota, za jaką Centrum Kultury w Ostródzie wynajęło obiekt i nie jest też znana treść umowy. Centrum Kultury i Urząd Miejski zgodnie odpowiedziały, że organizacja sylwestrowej imprezy nie pociągnie za sobą wydatków po stronie samorządu miejskiego. Wiadomo również, że samorząd nie był inicjatorem organizacji wydarzenia w Ostródzie.

We wtorek 15 grudnia 2020 roku wysłałem do Centrum Kultury w Ostródzie oraz Urzędu Miejskiego w Ostródzie wnioski o informację publiczną. Pytania dotyczyły aspektów finansowych sylwestrowego wydarzenia. Jednym z elementów zapytania była prośba o udostępnienie kopii umów oraz podanie kwoty za wynajęcie amfiteatru.
Niestety dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie Ewa Wiśniewska nie udzieliła odpowiedzi w zakresie treści umowy i kwoty. Tłumaczy to tajemnicą przedsiębiorstwa i potrzebą uzyskania zgody ze strony TVP. Do chwili publikacji nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, kiedy Centrum Kultury wystąpiło o taką zgodę.
Tajemnica przedsiębiorstwa to oczywiście chybiony argument. Centrum Kultury i TVP są finansowane z pieniędzy publicznych, zatem ich działalność bezsprzecznie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Co więcej, Centrum Kultury posiada informacje, o które wnioskowałem. Jest zatem prawnie zobowiązane do ich udostępnienia.
Ponaglenie już z wysłane, pozostało poczekać do poniedziałku. Dalsze kroki będą zależały od treści odpowiedzi.

Od chwili ujawnienia informacji o organizacji "Sylwestra Marzeń z Dwójką" pojawiało się wiele pytań na temat udziału samorządu w tym wydarzeniu. Na część z nich odpowiedzi udzieliły obie ostródzkie jednostki. Poniżej ich treść.

Centrum Kultury w Ostródzie

Proszę o udostępnienie informacji w przedmiocie organizacji imprezy "Sylwester Marzeń z Dwójką":

 1. Z kim Centrum Kultury w Ostródzie podpisało umowę na wynajęcie amfiteatru w związku z organizacją w/w imprezy?
 2. Jaką kwotę otrzyma Centrum Kultury w Ostródzie za wynajęcie amfiteatru?
 3. Czy Centrum Kultury w Ostródzie poniesie jakiekolwiek koszty związane z organizacją w/w imprezy? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i za co dokładnie?
 4. Kiedy podpisano umowę na wynajęcie amfiteatru w związku z organizacją w/w imprezy?
 5. Czy Centrum Kultury w Ostródzie oprócz umowy wynajmu amfiteatru podpisało inne umowy w związku z organizacją w/w imprezy? Jeśli tak, to ile ich było, czego dotyczyły, kiedy zostały podpisane i na jaką kwotę opiewały poszczególne umowy?
 6. Proszę o udostępnienie kopii wszystkich umów podpisanych w związku z organizacją w/w imprezy.
 7. Czy Centrum Kultury w Ostródzie było inicjatorem i zwracało się do organizatora o przeprowadzenie imprezy w Ostródzie, czy to organizator był inicjatorem i wystąpił z taką propozycją?

odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż umowa zawarta pomiędzy Centrum Kultury w Ostródzie, a Telewizją Polską S.A. objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, zatem Centrum Kultury musi mieć zgodę TVP S.A. na udostępnienie treści umowy. Wystąpiliśmy z wnioskiem o przedmiotowe udostępnienie. Po otrzymaniu zgody przekażemy kserokopię dokumentu.
Poniżej odpowiedzi na pozostałe pytania:

 1. Centrum Kultury umowę na wynajem amfiteatru podpisało z Telewizją Polską S.A.
 2. -
 3. Centrum Kultury nie poniesie żadnych kosztów związanych z organizacją Sylwestra.
 4. -
 5. Centrum Kultury oprócz umowy na wynajem amfiteatru nie podpisało innych umów związanych z organizacją Sylwestra.
 6. -
 7. TVP S.A. zwróciła się z pytaniem o wynajem amfiteatru na realizację produkcji telewizyjnej.
W kwestii wątpliwości odsyłam do rzecznika Telewizji Polskiej S.A.

Urząd Miejski w Ostródzie

Proszę o udostępnienie informacji w przedmiocie organizacji imprezy "Sylwester Marzeń z Dwójką":

 1. Czy Gmina Miejska Ostróda poniesie jakiekolwiek koszty związane z organizacją w/w imprezy? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i za co dokładnie?
 2. Czy Gmina Miejska Ostróda podpisała jakiekolwiek umowy w związku z organizacją w/w imprezy? Jeśli tak, to ile ich było, czego dotyczyły, kiedy zostały podpisane i na jaką kwotę opiewały poszczególne umowy?
 3. Proszę o udostępnienie kopii wszystkich umów podpisanych w związku z organizacją w/w imprezy.
 4. Czy Gmina Miejska Ostróda była inicjatorem i zwracała się do organizatora o przeprowadzenie imprezy w Ostródzie, czy to organizator był inicjatorem i wystąpił z taką propozycją?

odpowiedź:

 1. Gmina Miejska Ostróda nie partycypuje w kosztach organizacji imprezy "Sylwester Marzeń z Dwójką".
 2. Gmina Miejska Ostróda nie ma podpisanych umów związanych z imprezą "Sylwester Marzeń z Dwójką".
 3. j/w
 4. Organizator był inicjatorem aby tegoroczna impreza sylwestrowa odbyła się w Ostródzie i zwrócił się z tym do Burmistrza Miasta Ostróda mając na uwadze sukces "Lata z Dwójką" z lipca 2020 roku.

Podczas 38 Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie zastępca burmistrza Agnieszka Majewska-Pawełko podała, że Centrum Kultury otrzyma za wynajem amfiteatru 20 000 zł netto. Warto dodać, że amfiteatr jest zajęty przez techników co najmniej od 14 grudnia 2020 roku. Będzie też zajęty jeszcze kilka dni po zakończeniu imprezy. Do tego niemal wszystkie parkingi wokół amfiteatru są zastawione przez sprzęt i samochody organizatora, jak również część parku przylegająca do amfiteatru.