ALICETEA
ALICETEA

ORF2009: Konkurs Reggae 2009 rozstrzygnięty

W niedzielę odbyło się losowanie zwycięzców, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi na konkurs dotyczący Ostróda Reggae Festiwal 2009. Wpłynęło kilkadziesiąt odpowiedzi, większość była prawidłowa. Odpowiedź brzmiała: ALICETEA.

Zwycięzcy otrzymali potwierdzenie drogą elektroniczną. Karnety trafią do Iwony z Ostródy, Karoliny z Nieszawy, Moniki z Ostródy oraz Piotra z Ostródy. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział w konkursie.