Urzędnicy decyzje roznoszą

Urząd Miasta w Ostródzie.Praktyka dostarczania przez urzędników decyzji o podatku od nieruchomości, czy innych pism urzędowych jest dość powszechna w samorządach. Samorządy tłumaczą, iż są to realne oszczędności. Koszt dostarczenia takich dokumentów przez operatora pocztowego jest wysoki, jak tłumaczą samorządowcy w wielu materiałach prasowych dotyczących podobnych działań samorządów w Polsce. W Ostródzie samorząd miejski co roku wydaje kwotę kilkudziesięciu tysięcy zł na takie działania. Od stycznia 2013 roku do końca listopada 2015 roku Urząd Miejski zapłacił swoim pracownikom ponad 113 tys. zł.


Niestety kwota, jaką otrzymuje pracownik urzędu za dostarczenie jednej decyzji nie jest nam znana na chwilę obecną. Nie wiemy, czy płaci się od decyzji, ryczałtem, czy funkcjonuje inny sposób rozliczenia. Sekretarz urzędu Dariusz Struk pomimo kilku upomnień nie udostępnił nam kopii umów z pracownikami. Udostępnił jedynie zestawienie takich umów. Złożyliśmy kolejny wniosek o kopię tych umów, żeby poznać nie tylko kwoty, ale i też warunki umów.
Na podstawie zestawienia, jakie otrzymaliśmy można łatwo policzyć, że kwoty wydatkowane na ten cel nie są jednakowe w poszczególnych latach. W 2013 roku Urząd Miejski w Ostródzie na ten cel przeznaczył kwotę 34 601,73 zł. W 2014 roku było to już 48 753,00 zł. Natomiast za 11 miesięcy 2015 roku kwota wyniosła 30 425,00 zł. Oczywiście będzie większa, gdyż dojdą umowy z grudnia 2015 roku.
Poniżej pełne zestawienie umów zlecenie zawartych z pracownikami Urzędu Miejskiego w Ostródzie, których celem było dostarczenie decyzji podatkowych, upomnień, czy wezwań wojskowych. Niestety pomimo naszej prośby o opublikowanie tych danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, nie zostało to wykonane.

LP Nazwisko i Imię Tematyka kwota rok
1 Czyżewska Czesława Dostarczenie decyzji podatkowych 1977,60 zł 2013
2 Bielawska Genowefa Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1177,60 zł 2013
3 Połocka Katarzyna Weryfkacja danych pod. od nieruch. 5260,93 zł 2013
4 Bielawski Kamil Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1244,80 zł 2013
5 Bartosiewicz Irena Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1872,00 zł 2013
6 Just Adam Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1763,20 zł 2013
7 Borchert Małgorzata Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 2179,20 zł 2013
8 Kwasek Zdzisława Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1731,20 zł 2013
9 Nowosad Anna Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 2374,40 zł 2013
10 Walenc Lidia Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 2006,40 zł 2013
11 Pal Ewa Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1635,20 zł 2013
12 Ziółkowska Jolanta Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 2236,80 zł 2013
13 Jaskorzyński Dariusz Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1587,20 zł 2013
14 Prella Przemysław Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1744,00 zł 2013
15 Blank Magdalena Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1456,00 zł 2013
16 Nagadowska Małgorzata Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 2028,80 zł 2013
17 Sarnecka Bożena Dostarczenie decyzji pod. od nieruch. 1769,60 zł 2013
18 Orzechowska Natalia Doręczenie upomnień decyzji pod. od nieruchomości 556,80 zł 2013
19 Borchert Małgorzata Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 5740,80 zł 2014
20 Orzechowska Natalia Dostarczenie decyzji podatkowych i wezwań wojskowych 3872,60 zł 2014
21 Walenc Lidia Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 5698,00 zł 2014
22 Orzechowska Krystyna Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 453,60 zł 2014
23 Kwasek Zdzisława Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 383,40 zł 2014
24 Bielawska Genowefa Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 1504,80 zł 2014
25 Czyżewska Czesława Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 2053,80 zł 2014
26 Małkowska Anna Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 3447,00 zł 2014
27 Sarnecka Bożena Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 3825,00 zł 2014
28 Nagadowska Małgorzata Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 4860,00 zł 2014
29 Nowosad Anna Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 5893,20 zł 2014
30 Bielawski Kamil Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 3119,40 zł 2014
31 Blank Magdalena Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 5081,40 zł 2014
32 Jaskorzyński Dariusz Dostarczenie decyzji podatkowych i upomnień 1510,00 zł 2014
33 Danowska Aniela Doręczenie decyzji podatkowych 1310,00 zł 2014
34 Kwasek Zdzisława Dostarczenie decyzji podatkowych 1575,00 zł 2015
35 Kwasek Zdzisława Dostarczenie decyzji podatkowych 1050,00 zł 2015
36 Walenc Lidia Dostarczenie decyzji podatkowych 3625,00 zł 2015
37 Bielawska Genowefa Dostarczenie decyzji podatkowych 3240,00 zł 2015
38 Czyżewska Czesława Dostarczenie decyzji podatkowych 1545,00 zł 2015
39 Ziółkowska Jolanta Dostarczenie decyzji podatkowych 1692,50 zł 2015
40 Balewski Kamil Dostarczenie decyzji podatkowych 3377,50 zł 2015
41 Borchert Małgorzata Dostarczenie decyzji podatkowych 3515,00 zł 2015
42 Sarnecka Bożena Dostarczenie decyzji podatkowych 2212,50 zł 2015
43 Nowosad Anna Dostarczenie decyzji podatkowych 3087,50 zł 2015
44 Blank Magdalena Dostarczenie decyzji podatkowych 1655,00 zł 2015
45 Nagadowska Małgorzata Dostarczenie decyzji podatkowych 2477,50 zł 2015
46 Orzechowska Krystyna Dostarczenie decyzji podatkowych 960,00 zł 2015
47 Załęgowska Paulina Dostarczenie upomnień podatkowych 297,50 zł 2015
48 Małkowska Anna Dostarczenie upomnień podatkowych 115,00 zł 2015Szczegółowe dane w pliku.