Urząd nie chce pochwalić się, kogo nagradza za dobrą pracę

Urząd Miejski w OstródzieUrzędy przyzwyczaiły nas, że chwalą się wyłącznie sukcesami, a o innych sprawach nie chcą informować. Szczególnie chętnie informują i proszą o publikację w sprawach błahych z punktu widzenia mieszkańców, ale za to "wielkich" wizerunkowo dla samej władzy. Zasada jest prosta. Im mniej ważne, tym mocniej pokazujemy. Dziwi niestety fakt, że Urząd Miejski w Ostródzie nie chce pochwalić się, którzy z pracowników dostają nagrody za dobrą, czy wręcz wybitną pracę na rzecz urzędu i mieszkańców.


17 lipa 2015 roku zwróciłem się do Urzędu Miejskiego w Ostródzie z wnioskiem o informację publiczną dotyczącą nagród, jakie przyznano pracownikom urzędu, jak również kierownikom jednostek podległych. Nie będzie to chyba zaskoczeniem, że urząd odpowiedział na moje zapytanie w sposób wymijający, a na niektóre pytania nie udzielił odpowiedzi.

Przesłana przez urzędników informacja (stan na dzień 31 lipca 2015) zawiera wyłącznie dane sumaryczne. Kwoty te robią wrażenie w kontekście "oszczędności". Jeśli zbiorcze informacje są zgodne ze stanem faktycznym, to za 7 miesięcy 2015 roku przyznano w Urzędzie Miejskim nagrody w wysokości ponad 168 tys. zł. Dla porównania w całym zeszłym 2014 roku było to 196 tys. zł.

Za co pracownik Urzędu Miejskiego może otrzymać nagrodę?
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE
NAGRODA
§ 10
4. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności.
Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- terminowość załatwiania spraw,
- podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
- stosunek do interesantów i współpracowników,
- zdyscyplinowanie,
- umiejętność pracy w zespole.

W dniu 31 lipca poprosiłem urzędników, by ponownie przesłali odpowiedź uzupełnioną o brakujące informacje. Odpowiedzi nie ma do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym czekam na uzupełnienie odpowiedzi do piątku 6 listopada. W przypadku braku odpowiedzi złożę skargę do WSA. Nie pierwszą już zresztą.

Nagrody dla nauczycieli, czy medale okolicznościowe są rozdawane w świetle reflektorów. Można by rzec, że są one "ściśle jawne". Natomiast wygląda na to, że informacja o nagrodach dla urzędników jest już z kategorii "ściśle tajne". Ciekawe, dlaczego burmistrz chce ukryć informację o nagrodach, którą powienien się przecież chwalić. W mojej ocenie należy publicznie chwalić urzędników za dobre wynik w pracy, a nie ukrywać ten fakt.

Śledząc doniesienia prasowe dotyczące pracy innych samorządów dość często można znaleźć informację o tym, że inne samorządy bez najmniejszego problemu udostępniają informacje o nagrodach dla swoich pracowników. Co więcej wiele samorządów nie wybiera drogi polegającej na przeciąganiu w czasie udostępnienia informacji publicznej, nie idzie do sądu, tylko udostępnia. Co warte podkreślenia często robią to "od ręki". Wiele samorządów wprowadza rejestry wszystkich umów i publikuje jest w BIP. Oznacza to, że można i nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, by to robić. Wszystkie samorządy działają w oparciu o to samo prawo. Dlaczego zatem w Urzędzie Miasta Ostróda tak trudno uzyskać informacje? Być może dlatego, że za tabliczką z nazwą stanowiska są ludzie, a im ważniejsza funkcja na tabliczce, tym trudniejszy dostęp i większa niechęć do ujawniania informacji. Na szczęście nie wszędzie tak jest, lecz do ideału nadal daleka droga.