Nagrody dla urzędników 2012-2016.

ilustracja, foto: DTUNAPierwsze zapytanie kierowałem do urzędu już w lipcu 2015 roku. Bezskutecznie. Sprawa trafiła do WSA i burmistrz przegrał. W 2016 roku trzykrotnie pytałem Urząd Miejski w Ostródzie o nagrody dla pracowników. Zapytanie z 8 lutego 2016r. ponownie dotyczyło nagród za okres 2012-2015. Kolejne dwa zapytania dotyczyły 2016 roku. Nie obyło się bez kłopotów. Wniosek z lutego miał finał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Burmistrz sprawę oczywiście przegrał. Odpowiedzi na dwa kolejne wnioski niestety są niekompletne. Jeśli burmistrz nie uzupełni odpowiedzi o brakujące dane, to ponownie skieruję sprawę do WSA. Skąd ta niechęć? Dlaczego jest problem z ujawnianiem informacji, które wiele urzędów udostępnia bez najmniejszego problemu i oporu?

Jak widać sprawa informacji o nagrodach dla urzędników za okres 2012 – 2015 ciągnie się już kilkanaście miesięcy. Burmistrz na początku stał na stanowisku, że pytam o informację przetworzą. Była to oczywiście błędna interpretacja przepisów, co wykazał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Niestety upór burmistrza spowodował, że odpowiedź na wniosek złożony 25 lutego 2016 roku otrzymałem dopiero 10 czerwca 2016 roku. Samorządowe Kolegium odwoławcze potwierdziło, że racja była po mojej stronie. SKO jednoznacznie potwierdziło, że burmistrz jest w błędzie. Dla mnie opór w udostępnieniu informacji był całkowicie niezrozumiały, gdyż to właśnie burmistrz zatwierdza nagrody dla kierowników podległych jednostek. Wynika to wprost z regulaminów dostępnych choćby w Biuletynie Informacji Publicznej.
Co o tym sądzić? Czy burmistrz świadomie wprowadzał mnie w błąd? Czy może robił to w celu zniechęcania do dalszego odpytywania, lub w celu wydłużenia sobie czasu na odpowiedź? Trudno jednoznacznie na to odpowiedzieć. Tym bardziej trudno też tłumaczyć to tym, że burmistrz nie zrozumiał treści decyzji, którą wydał, lub co gorsza wcale nie czytał dokumentu, pod którym się podpisał.

Sprawa nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie jest nadal otwarta. Burmistrz Czesław Najmowicz nie dość, że udzielił odpowiedzi samodzielnie wybierając jej zakres, co w praktyce oznacza, że otrzymałem informację zaledwie o kilku pracownikach urzędu, to jeszcze niezgodnie z prawem nie wydał decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji. To akurat jest dość częstym przewinieniem miejskiego samorządu. Jeśli się nic nie zmieni, to sprawa trafi do sądu.

Nagrody dla nauczycieli, czy medale okolicznościowe są rozdawane w świetle reflektorów. Można by rzec, że są one "ściśle jawne". Natomiast wygląda na to, że informacja o nagrodach dla urzędników jest już z kategorii "ściśle tajne". Ciekawe, dlaczego burmistrz chce ukryć informację o nagrodach, którą powienien się przecież chwalić. W mojej ocenie należy publicznie chwalić urzędników za dobre wynik w pracy, a nie ukrywać ten fakt.

W sprawie nagród, jak również w innych sprawach dużego wsparcie udzieliła mi Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc.

Za co można otrzymać nagrodę w Urzędzie Miejskim w Ostródzie ?
We wskazanym w urzędowych odpowiedziach §10 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie czytamy:
Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności. Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:

  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • terminowość załatwiania spraw,
  • podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
  • stosunek do interesantów i współpracowników,
  • zdyscyplinowanie,
  • umiejętność pracy w zespole.

Poniżej prezentuję pozyskane dane i obiecuję, że zrobię wszystko co jest możliwe, żeby pozyskać komplet odpowiedzi.

Nagrody w 2012 roku
Nagrody w 2013 roku


Nagrody w 2014 roku


Nagrody w 2015 roku


Nagrody w 2016 roku

 

Informacje o uzasadnieniach przyznanych nagród za lata 2012-2015

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie nagrody przyznano na podstawie § 10 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego (patrz wyżej). Oczywistą rzeczą jest, że nagrody są przyznawana na podstawie regulaminu. Szkopuł w tym, że nagrody nie są obligatoryjne, w związku z tym sama możliwość przyznania takiej nagrody na podstawie regulaminu nie jest uzasadnieniem dla jej przyznania. Chyba, że burmistrz wprowadził jakieś pozaregulaminowe kryteria, znane wyłącznie jemu. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskałem odpowiedzi, za co konkretnie te nagrody. Burmistrz Czesław Najmowicz nie podał uzasadnień przyznania nagród dla pracowników urzędu.

Podobnie sprawa ma się w przypadku nagród dla dyrektorów jednostek podległych, przyznanych w latach 2012-2015. Jedyne uzasadnienie jakie otrzymaliśmy za ten okres dotyczyło Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek”.

Uzasadnienia przyznanych nagród dla kierowników jednostek podległych w 2012-2015.

Nagrody dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały przyznane przez Burmistrza na podstawie § 18 Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS Ostróda.
Nagrody dla Dyrektora Centrum Kultury zostały przyznane według regulaminu wynagradzania Dyrektorów.
Nagrody dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zostały przyznane według regulaminu wynagradzania Dyrektorów.
Nagrody dla Dyrektora Muzeum zostały przyznane według regulaminu wynagradzania Dyrektorów.
Nagrody dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie zostały przyznane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, za sumienne i zaangażowane wykonywanie obowiązków służbowych, podniesienie jakości pracy zarządzanej kadry.

Nieco inaczej wygląda sprawa z uzasadnieniami za 2016 rok. O ile uzasadnienie nagród dla pracowników urzędu to znana już regułka - „na podstawie regulaminu….”, to uzasadnienia nagród dla dyrektorów i kierowników podległych jednostek wyglądają już lepiej. Choć do ideału nadal daleko.

Uzasadnienia przyznanych nagród dla kierowników jednostek podległych w miesiącach styczeń – czerwiec 2016.

Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została przyznana przez Burmistrza na podstawie § 18 Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS Ostróda.
Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury wśród mieszkańców Ostródy, efektywną pracę wielu wartościowych imprez.
Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji została przyznana według regulaminu wynagradzania Dyrektorów.
Nagroda dla Dyrektora Muzeum została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury muzealnej wśród mieszkańców Ostródy, realizacja wiele wartościowych wystaw.
Nagrody dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Uzasadnienia przyznanych nagród dla kierowników jednostek podległych w miesiącach lipiec - grudzień 2016.

Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została przyznana na podstawie § 18 Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ostróda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury została przyznana na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury W Ostródzie, zarządzenia nr 576/2014 z dnia 28 stycznia 2014 Burmistrza Miasta Ostródy w sprawie ustalania zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Ostróda, oraz zgodnie z art.5 i an. 10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 0 wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Uzasadnienie: terminowa realizacja zobowiązań, efektywna realizacja zadań i celów statutowych, efektywne wdrażanie przyjętych planów działalności i rozwoju, osiągnięcie zysku z działalności.
Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji została przyznana według regulaminu wynagradzania § 4 pkt l Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
Nagroda dla Dyrektora Muzeum została przyznana na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Muzeum w Ostródzie, zarządzenia nr 576/2014 z dnia 28 stycznia 2014r. Burmistrza Miasta Ostródy w sprawie ustalania zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Ostróda, oraz na podstawie art.5 i art. 10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Uzasadnienie: terminowa realizacja zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, efektywna realizacja zadań i celów statutowych, efektywne wdrażanie przyjętych planów działalności i rozwoju, osiągnięcie zysku z działalności.
Nagrody dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie w miesiącu listopadzie została przyznana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, natomiast w miesiącu grudniu za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz Środowiskowego Dom Samopomocy ,,Bratek”.