Ogłoszono postępowanie przetargowe na wiadukt

Ulica DrwęckaBurmistrz Czesław Najmowicz dopiął swego. Przygotowano postępowanie przetargowe, ukrywano koncepcje przed mieszkańcami, nie było konsultacji i wszystko wskazuje na  to, że nie ma już odwrotu. Burmistrz nie zrobił absolutnie nic, żeby przekonać mieszkańców do tego rozwiązania. Nie zrobił też nic, by przekonać i udowodnić, że ruch samochodowy i pieszy usprawni się dzięki wiaduktowi. Zarówno przeciwnicy tego pomysłu jak i jego zwolennicy muszą teraz cierpliwie poczekać na finał. Wiadukt ma być oddany do użytku do grudnia 2018 roku. Wtedy zobaczymy, czy będzie on dobrą inwestycją, czy powieli "sukces" ronda na przejeździe kolejowym.

Wygląda na to, że dopiero po zakończeniu budowy wiaduktu urzędnicy zajmą się analizą tego, co zrobili. Jest to oczywiście dalece ryzykowne, gdyż może się okazać, że niewiele da się poprawić. Niestety ta inwestycja w odróżnieniu od zwykłej przebudowy ulic czy chodników zmieni układ komunikacyjny w mieście raz na zawsze. Nikt bowiem w przypadku pogorszenia się ruchu nie przebuduje wiaduktu. Zamiast całościowego profesjonalnego podejścia do tematu mamy sztukowanie, wykonywanie działań bez ładu i składu, gdzie popadnie. Metoda "zrób a później pomyśl" jest dość powszechną praktyką ostródzkiego urzędu od wielu kadencji. Niestety nic w tym zakresie się nie zmieniło. Skąd ten pośpiech?
Nie można przy tej sprawie nie zdać kilku pytań.

 1. Czy wiadukt jest wyłącznie pretekstem do wykonania inwestycji remontu ulicy 1 Dywizji?
 2. Czy remont ulicy 1 Dywizji byłyby możliwy z pieniędzy publicznych bez budowy wiaduktu?
 3. Dlaczego nie będzie ronda na ulicy Drwęcka-Pl. Tysiąclecia?
 4. Dlaczego nie będzie zejścia dla pieszych z wiaduktu na ulicę Stapińskiego?

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w PFU Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania w szczególności następujących robót:

 • Wiadukt drogowy nad istniejącą linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa oraz ulicami Stapińskiego/Mazurską i Sienkiewicza/Demokracji, zapewniający skrajnie drogowe i kolejowe zgodne z wymogami Zarządców dróg i kolei.
 • ulica Drwęcka wraz z obustronnym chodnikiem oraz jednostronną dwukierunkową ścieżką rowerową na długości zapewniającej dowiązanie wiaduktu do istniejącego i przebudowywanego układu drogowego (długość ok 500÷600 m). W zakresie przebudowy tej ulicy wykonać należy bezkolizyjne włączenie oraz wyłączenie ścieżki rowerowej z jezdni. Należy też wykonać dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo w ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego (pasa tego nie pokazywano w Projekcie Koncepcyjnym).
 • ulica dojazdowa bez nazwy (w km 0+028 ulicy Drwęckiej wg Projektu Koncepcyjnego) na długości minimum 16 m wraz z dowiązaniem do istniejącego i projektowanego układu drogowego,
 • ulica Tysiąclecia Państwa Polskiego na długości około 50÷60 m z obustronnym chodnikiem oraz dowiązaniem do istniejącego i projektowanego układu drogowego. W zakresie przebudowy tej ulicy wykonać należy bezkolizyjne włączenie oraz wyłączenie ścieżki rowerowej z jezdni,
 • ulica Stapińskiego/Mazurska na długości ok. 180÷250 m wraz z jednostronnym chodnikiem oraz dowiązaniem do istniejącego i projektowanego układu drogowego,
 • ulica Sienkiewicza/Demokracji na długości około 150÷220 m wraz z jednostronnym chodnikiem oraz dowiązaniem do istniejącego i projektowanego układu drogowego,
 • budowa dróg dojazdowych oraz zjazdów w zakresie określonym w Projekcie Koncepcyjnym, zabezpieczających uzasadniony interes osób trzecich związany z przebudową układu drogowego,
 • budowa parkingu przy ulicy Demokracji (wymagane jest wykonanie przynajmniej 5 stanowisk postojowych dla samochodów.


Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowokolejowego. >>> BIP
Ogłoszono 2017-06-29
Termin składania ofert: 2017-07-20