Zmiana organizacji ruchu na ul. Drwęckiej - luty 2019

Aktualny stan drogi. 18.02.2019r.Wykonawca zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego" informuje, iż z dniem 21.02.2019r. planowane jest otwarcie dla ruchu samochodowego drogi dojazdowej biegnącej przez plac budowy wzdłuż ul. Drwęckiej łączącej ciąg ulic Stapińskiego - Mazurska z ulicą Olsztyńską.

Całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego oraz pieszego pozostaje przejazd oraz przejście kolejowe w ciągu ul. Drwęckiej. Zamknięte dla ruchu pozostaje skrzyżowanie ulicy Drwęckiej z ulicą Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego. Dojazd od ulicy Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego do ul. Drwęckiej możliwy będzie ulicami Pułaskiego, następnie Olsztyńską lub ulicami Św. Dominika Savio, następnie Stapińskiego.

Schemat zmiany organizacji ruchu

Przewidywany termin zakończenia budowy to czerwiec 2019.