Zaczęło się. Do końca roku w korkach.

Korki na ulicy MickiewiczaZgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w środę 4 marca 2018 roku zamknięto dla ruchu ulicę Drwęcką. To wszystko w związku z realizacją zadania "Budowa wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego". Nie jest też żadną niespodzianką, że zamknięcie tej ulicy spowoduje problemy w komunikacji samochodowej w Ostródzie. Trzeba przywyknąć. Do grudnia nic się nie zmieni.

Tymczasowe rondo na ulicy MickiewiczaTymczasowe rondo na skrzyżowaniu ulic Olsztyńska-Mickiewicza przynajmniej na chwilę obecną nic nie zmieniło lub zmieniło w minimalnym stopniu. Niektórzy kierowcy nadal traktują to jak zwykłe skrzyżowanie, zatrzymują się po środku, blokują przejazd, przejeżdżają na wprost nie ustępując pierwszeństwa pojazdom znajdującym się już na rondzie. Mamy tu powtórkę z tego, co jest na rodzie Grunwaldzka - Czarnieckiego. Usypanie na ul. 1 Dywizji destruktu zamiast naprawy nawierzchni pokazuje, jakie mamy podejście władz do tematu łagodzenia i tak sporych utrudnień. Mści się pośpiech.

Przesiadka na rower nie zawsze będzie dobrym pomysłem. Jazda po zakorkowanych ulicach i wdychanie spalin do atrakcji nie należy. Inną sprawą jest to, że nie ma ścieżek rowerowych łączących południową częścią miasta z północną. Dla pieszych droga od ulicy Grunwaldzkiej wydłużyła się o 1 kilometr (w jedną stronę). To będzie długie i trudne 8 miesięcy. Choć to mała pociecha, na razie nie ma jeszcze zwiększonego ruchu związanego z sezonem wakacyjnym. Długo to jednak nie potrwa.

Co wprowadza dzisiejsza zmiana organizacji ruchu?

  • Zamknięta dla ruchu została część ul. Drwęckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką/1Dywizji do skrzyżowania z ul. Plac Tysiąclecia.
  • Całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego oraz pieszego zostanie przejazd oraz przejście kolejowe w ciągu ul. Drwęckiej.
  • Zamknięte dla ruchu zostaną również skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicami: Sienkiewicza i Demokracji.
  • Dojazd do ul. Demokracji odbywał się będzie od ul. 1 Dywizji.
  • Ruch ulicami Stapińskiego i Mazurską na skrzyżowaniu z ul. Drwęcką będzie możliwy tylko na wprost.
  • Na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej z ul. Mickiewicza wprowadzony zostanie tymczasowo ruch okrężny.

Przypominamy również, że w związku z zamknięciem ul. Drwęckiej wprowadzone zostaną następujące objazdy:

  • Dla pojazdów poniżej 10t – ulicami: Jagiełły, 11 Listopada, Mickiewicza, Olsztyńską
  • Dla pojazdów powyżej 10t – drogą krajową S7: Węzeł Ostróda Północ – Węzeł Ostróda Południe


Wiadukt ma być oddany do użytku pod koniec grudnia 2018 roku.
Pojeździmy, zobaczymy.