Koncepcja przebudowy skrzyżowania

ilustracjaZapoznaliśmy się z nową koncepcją przebudowy skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicą Grunwaldzką w Ostródzie. Dwa różne warianty wprowadzają wiele zmian w rejonie tego skrzyżowania. Niestety szacunkowa kwota przebudowy jest dość wysoka. Jak wiemy Gmina Miejska Ostróda ze swoim poziomem zadłużenia może mieć problemy z pozyskaniem środków na taką inwestycję.

Skrzyżowanie ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika i 1 Dywizji to jeden z newralgicznych punktów na komunikacyjnej mapie Ostródy. Po zakończeniu budowy wiaduktu władze przewidują znaczny wzrost ruchu na ul. Drwęckiej. Dodatkowo po zakończeniu budowy dużego osiedla na terenie dawnych "Czerwonych Koszarach" znacznie zwiększy się liczba samochodów poruszających się po ul. 1 Dywizji. Również dlatego, że będzie to jedna z dwóch dostępnych dla kierowców dróg dojazdowych do osiedla, ul. Demokracji, MPEC i innych firm znajdujących się w tej części miasta. Drugą jest ulica Sienkiewicza. Nie można również zapominać o planach urzędników dotyczących terenu po autodromie - plac koncertowy, teren rekreacyjny i nowy cmentarz komunalny.

Co istotnego znajdziemy w planach przebudowy? M.in przeniesienie przystanków poza skrzyżowanie, likwidację miejsc parkingowych zarówno przy samym skrzyżowaniu jak i na fragmencie ulicy Kopernika. Pojawią się wydzielone zjazdy w prawo z ul. 1 Dywizji na ul. Drwęcką i z ul. Grunwaldzkiej w ul. Kopernika. W zależności od wersji droga rowerowa będzie miała dwa lub jeden przejazd przez ulicę. Obie wersje mają swoje wady i zalety.
W bardzo krótkiej perspektywie czasu skrzyżowanie ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika i Dywizji stanie się jednym z głównych ciągów komunikacyjnych. Przy okazji planowanej przebudowy warto też zastanowić się, czy dla poprawy ruchu nie zamienić fragmentu ulicy Kopernika w ulicę jednokierunkową.

Z drugiej strony miasta planowana jest też budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Olsztyńska - Mickiewicza. Natomiast nic konkretnego na razie nie słychać o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Drwęcka - Olsztyńska. Samorząd miejski zakłada też kapitalny remont i przebudowę ul. 1 Dywizji. W dniu 10 sierpnia ogłoszono postępowanie przetargowe - „Dokumentacja projektowa - Budowa nawierzchni ul. I Dywizji wraz z infrastrukturą”.

Niewydolny system komunikacyjny w Ostródzie wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Tyle, że potrzeba na to czasu, szerokiego zakresu planowania i przede wszystkim pieniędzy. Tych niestety nie ma. Miasto, które emisją obligacji zwiększy swoje zadłużenie o 32 miliony (26 mln. emisja + 6 mln. obsługa), może w najbliższym czasie mieć spory problem z pozyskaniem pieniędzy na inwestycje. Dotyczy to zarówno wariantu pozyskania środków zewnętrznych i zapewnienia wkładu własnego, jak i samodzielnego finansowania takich działań.

W części opisowej koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicą Grunwaldzką w Ostródzie znajduje się szacunkowe wyliczenie kosztów. Podana kwota to blisko 10 milionów zł.

Jeśli macie własne uwagi i przemyślenia związane z koncepcją, zachęcamy do podzielnia się nimi w komentarzach.

Koncepcja przebudowy przebudowy skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicą Grunwaldzką w Ostródzie, wersja 1

Koncepcja przebudowy przebudowy skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicą Grunwaldzką w Ostródzie, wersja 2

Koncepcja przebudowy przebudowy skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicą Grunwaldzką w Ostródzie, wersja 1 (duża rozdzielczość)

Koncepcja przebudowy przebudowy skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicą Grunwaldzką w Ostródzie, wersja 2 (duża rozdzielczość)

Koncepcja przebudowy przebudowy skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicą Grunwaldzką w Ostródzie, część opisowa