Umowa z miastem partnerskim podpisana

Umowa partnerska podpisanaW piątek 6 lipca 2018 roku w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku podpisano umowę partnerską między Gminą Miejską Ostróda a Regionem St. Ann wraz z miastem Ocho Rios.

Ocho Rios jest jednym z głównych ośrodków turystycznych na Jamajce. W pobliżu od 25 lat odbywa się najważniejszy festiwal muzyki reggae na Jamajce - Rebel Salute. Region Saint Ann to również miejsce urodzenia tak ważnych dla Jamajki bohaterów jak Bob Marley, Marcus Mosiah Garvey czy Burning Spear.

Wymiana kulturalna i turystyczna między miastami będzie wspaniałą okazją do wzajemnego zbliżenia i otworzy dalsze możliwości na drodze poznania odmiennej kultury i obyczajów. To również ukoronowanie wieloletniej współpracy kulturalnej, w wyniku której Ostróda Reggae Festival jest znaną marką na Jamajce. Na przestrzeni lat festiwal odwiedziły setki jamajskich artystów. W 2015 roku impreza była też miejscem oficjalnych polskich obchodów 50-lecia niepodległości Jamajki i gościła jamajski korpus dyplomatyczny.

Treść podpisanej umowy:

UMOWA

o współpracy partnerskiej pomiędzy

Gminą Miejską Ostróda w RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

a Regionem St. Ann na JAMAJCE

Gmina Miejska Ostróda i Region St. Ann wraz z miastem Ocho Rios nawiązują stosunki partnerskie.
Idea ta powstaje w tej świadomości, że współpraca przyczyni się do wzajemnego zrozumienia i przyjaźni pomiędzy narodami polskim i jamajskim oraz do tworzenia pokojowego, od uprzedzeń świata.

Celem partnerstwa jest wzajemne poznawanie kultury i form życia społecznego obu narodów, wymiana doświadczeń, pogłębianie znajomości językowych, które pozwolą na lepsze komunikowanie się.

 1. Aby rozwinąć przyjazne stosunki pomiędzy mieszkańcami obydwu miast, przedstawiciele naszych samorządów zobowiązują się do:
  1. współpracy młodzieży szkolnej oraz organizacji młodzieżowych
  2. regularnej wymiany na płaszczyźnie kultury, turystyki i sportu
  3. obustronnej wymiany przedstawicieli samorządów
  4. wspierania indywidualnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami
  5. wspierania inicjatyw na innych płaszczyznach, o ile będą one służyć wzmacnianiu partnerskich stosunków i współpracy pomiędzy obydwoma samorządami
 2. Strony zobowiązują się rozwijać wzajemną współpracę w duchu budowania tolerancji dla różnic rasowych i kulturowych.
 3. Koszty związane z wymianą delegacji będzie ponosiła Strona przyjmująca, przejazd opłacany będzie samodzielnie przez każdą ze Stron.
 4. Zasady i sposoby finansowania współpracy w konkretnych przypadkach będą określone indywidualnie przez zainteresowane strony.
 5. W celu realizacji postanowień Umowy Strony mogą zawierać odrębne umowy odnośnie konkretnych kierunków współpracy dwustronnej zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Jamajki.
 6. Dokument ważny jest od daty podpisania.
 7. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, z których każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Umowę podpisano dnia 6 lipca 2018 r. w Ostródzie. Podpisy pod umową złożyli Michael Belnavis Burmistrz St. Ann's Bay oraz Czesław Najmowicz Burmistrz Ostródy

mt_gallery:Podpisanie umowy partnerskiej. Foto: Jacek Piech