Premier z wizytą w Ostródzie.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w OstródzieW piątek 21 września przyjechał do Ostródy Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. To jedna z dwóch wizyt zaplanowanych dziś w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod pomnikiem Obrońców Suwerenności i Niepodległości, po czym przejechał do Domu Polonii, gdzie spotkał się z młodzieżą.

Na początku konferencji premier odniósł się do spotkania z polonijną młodzieżą.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w OstródzieMiałem możliwość zobaczyć dziś coś bardzo pięknego. Otóż młodzież, która posługuje się pięknie językiem polskim, czują się Polakami, rozmawiają po polsku w swoich domach rozsianych po rożnych krajach, m.in. europy wschodniej, u naszych sąsiadów przede wszystkim. Tutaj zjechała się do Ostródy, żeby brać odział w rożnych warsztatach, warsztatach matematycznych, warsztatach biologicznych. Większość z nich chce kiedyś studiować w Polsce, to mnie bardzo cieszy, bo to jest taka polityka imigracyjna, którą my chcemy prowadzić - mówił premier.

Premier nawiązał też do polityki imigracyjnej.

Jedyna polityka imigracyjna, którą w realny sposób chcemy prowadzić, to właśnie udostępnienie możliwości powrotu do Polski tym Polakom, którzy wyjechali w niedawnych czasach. Większość z nich do Wielkiej Brytanii, ale też do Niemiec, Francji, Irlandii. Chcemy żeby jak najwięcej z nich wracało. To jest ta imigracja powrotna Polaków do ojczyzny, do matek, do ojców, czasami do swoich dzieci, z powrotem tutaj otwieramy przed nimi drzwi. Ale również tych Polaków, którzy kiedyś zostali poza granicami Polski, bo tak jak mówi się czasem, Polska została tam gdzieś, chociaż granice się przesunęły. Dla tych Polaków mamy też rekordową liczbę Kart Polaka. W zeszłym roku było to 10 tys. kart. Rzeczywiście pokazujemy, w jaki sposób staramy się przyciągnąć do Polski, przyciągnąć do polskości.

Premier Mateusz Morawiecki nie omieszkał też odnieść się do Ostródy i jej gospodarza.

Dobry gospodarz dba nie tylko o dom, ale dba również i przede wszystkim dba o jego mieszkańców, o mieszkańców tego domu. Dlatego tak się cieszę, że tutaj w Ostródzie miałem możliwość zobaczyć, jak państwo polskie coraz lepiej dba o wszystkich swoich mieszkańców. Również o tych, którzy zostali jeszcze wywiezieni do Kazachstanu. Pamiętajmy o tych strasznych, tragicznych losach polaków w czasie II wojny światowej, a także jeszcze trzeba przypomnieć o tych strasznych losach Polaków w roku 1937 i 1938, gdzie ponad 100 tys. Polaków zostało zamordowanych, to ci, którzy pozostali za wschodnia granicą II Rzeczpospolitej. Ogarniamy ich nie tylko naszą pamięcią, ale również coraz bardziej realną polityką.

Dziękuję też bardzo burmistrzowi Czesławowi Najmowiczowi, burmistrzowi Ostródy, dzisiaj miałem możliwość z nim porozmawiać. Widzę w tym Domu Polonii, jak pięknie dba pan burmistrz o Polaków, ale i też o integrację, o to żeby mieszkańcy insertowali się Polską, Polakami na całym świecie. To jest wspaniale dzieło i wiem, że taki społecznik, jakim jest pan burmistrz może liczyć na wsparcie naszego rządu w tych dziełach związanych z Polonią i we wszystkich dziełach społecznych, bo potrzebujemy dobrych gospodarzy i takich, którzy są jednocześnie i sprawni i efektywni i skuteczni i oczywiście uczciwi, bo to jest warunek prawidłowego rozwoju każdej społeczności, tak jak tutaj w Ostródzie, która jest tak ważnym ośrodkiem życia i też ośrodkiem życia kulturalnego. Bardzo się cieszę z tego, że się tak Ostróda rozwija.

Po konferencji premier pojechał na spotkanie do Iławy.

 mt_gallery: Premier Mateusz Morawiecki w Ostródzie