Spotkanie w sprawie wiaduktu, odcinek 2

Waldemar Graczyk. Spotkanie w sprawie waiduktu 2017-11-08W środę 8 listopada 2017r. w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku odbyło się już drugie w tym tygodniu spotkanie w sprawie wiaduktu pod roboczą nazwą „Błogosławieństwo czy przekleństwo?”. Pierwsze miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Ostródzie we wtorek 7 listopada. "Reżyserami" obu spotkań były rożne osoby i oczywiście podejście do przebiegu spotkania było odmienne. Oba te spotkania łączyły jednak co najmniej trzy rzeczy. Na obu zabrakło przedstawiciela wykonawcy wiaduktu. Na sali była podobna liczba mieszkańców. Oba te spotkania były spóźnione co najmniej o 10 miesięcy.

Waldemar Graczyk, przewodniczący lokalnych struktur "Nowoczesnej" po wstępnie przeszedł od krótkiego podsumowania akcji "Mapa Potrzeb Mieszkańców".

dr Piotr Kuropatwiński. Spotkanie w sprawie wiaduktu 2017-11-08Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie zaproszonego gościa. Dr Piotr Kuropatwiński, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego to Inicjator i współorganizator wielu inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia w miastach i gminach województwa pomorskiego. Jest wiceprzewodniczącym Zespołu ds. Transportu i Mobilności przy prezydencie miasta Gdańska. Zgromadzenie na sali mieli okazję wysłuchać ciekawych informacji na szeroko rozumiany temat zintegrowanego transportu. Choć może to dziwić nie było bezpośrednich odwołań do wiaduktu, jego krytyki, czy oceny. Była za to okazja wysłuchać o różnych drogach do realizacji celu jakim jest dobra komunikacja oparta nie tylko na ruch samochodowy, ale w głównej mierze o ruch pieszy czy rowerowy. Ciekawe podejście do tematu, dalece odbiegające od aktualnie realizowanej polityki organizacji ruchu serwowanej przez samorząd powiatowy i miejski.

Jan Żebrowski. Spotkanie w sprawie wiaduktu 2017-11-08Po tym wystąpieniu w krótkich słowach znany mieszkańcom Ostródy przewidnik Jan Żebrowski odniósł się do tematu wiaduktu oraz możliwości przesyłania pytań. Mozna je kierować poprzez stronę: https://wiadukt-pytania.konfeo.com/pl/groups

Kolejnym punktem było podsumowanie wtorkowego spotkania w sprawie wiaduktu. Waldemar Graczyk streścił najważniejsze jego zdaniem odpowiedzi udzielone przez burmistrza podczas tego spotkania.

W dalszej części spotkania zebrani na sali mieszkańcy mogli zadawać pytania. Jako pierwszy głos zabrał Olgierd Dąbrowski. Powtórzył wszystkim dobrze znane opinię na temat estakady kolejowej i potrzeby zabiegania o finansowanie tego zadania wyłącznie z budżetu państwa.

Po tej krótkie zaledwie 4 minutowej wypowiedzi na kolejne pytania zgromadzonych odpowiadali prowadzący i zaproszony gość.

Na spotkaniu nie pojawili się zaproszeni przedstawicieli PKP, Burmistrz Ostródy i Starosty i wykonawcy (Budimex).

Zapis audio spotkania (youtube)