UWAGA! 15 marca zamknięcie ul. Drwęckiej i przejazdu kolejowego

Przejazd kolejowy na ul. DrwęckiejWykonawca zadania pn. „Budowa wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” informuje, iż z dniem 15.03.2018r. planowane jest zamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Drwęckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką/1Dywizji do skrzyżowania z ul. Plac Tysiąclecia. Całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego oraz pieszego zostanie przejazd oraz przejście kolejowe w ciągu ul. Drwęckiej.

Zamknięte dla ruchu zostaną również skrzyżowania ulicy Drwęckiej z ulicami: Sienkiewicza i Demokracji. Dojazd do ul. Demokracji odbywał się będzie od ul. 1 Dywizji. Ruch ulicami Stapińskiego i Mazurską na skrzyżowaniu z ul. Drwęcką będzie możliwy tylko na wprost. Ponadto w celu usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej z ul. Mickiewicza wprowadzony zostanie tymczasowo ruch okrężny. W związku z zamknięciem ul. Drwęckiej wprowadzone zostaną następujące objazdy:

1. Dla pojazdów poniżej 10t – ulicami: Jagiełły, 11 Listopada, Mickiewicza, Olsztyńską

2. Dla pojazdów powyżej 10t – drogą krajową S7: Węzeł Ostróda Północ – Węzeł Ostróda Południe Przewidywany termin zakończenia budowy to grudzień 2018.

mt_gallery: Zmiana organizacji ruchu w związku z budową wiaduktu